Етно Радио - Монтана (2008-2010 г.)
    „Етно Радио“ започва излъчване на 15 април 2008 г. на честота 95.7 MHz в град Монтана, след спечелен конкурс за радиорапръскване. Радиопрограмата има специализиран профил, чийто основен стремеж е да осигурява, разширява и обогатява информационните, образователните и културните потребности на слушателите от Монтана и Северозападния регион. Екипът на радиото има амбицията и желанието обективно да отразява живота на аудиторията и всеки слушател да намери любимата си музика и предаване в програмната схема на медията.

    „Етно Радио“ излъчва букет от различни предавания, адресирани към всички възрастови и социални групи от населението на региона и по този начин изгражda културни мостове за сближаване и опознаване. Медията използва всички възможности на техниката и журналистиката, за да се превърне в обективен коректив на обществено-политическия и културен живот на Република България. Екипа на медията влага много любов и старание в стремежа си да отговаря на обществените очаквания и изискванията на аудиторията. Различието и многообразието ни правят по-богати и по-силни и всички заедно можем да постигнем всичко онова което сами не можем. Програмата на „Етно Радио“ цели да разкрие и популяризира идеите, ценностните нагласи и колорита на ромския етнос сред останалите етнически общности и най-вече да покаже онези негови положителни черти, които често не присъстват в дневния ред на обществото.

    Студиото, в което се създава програмата се намира в хотел „Житомир“, етаж 4 в гр. Монтана. Преносът на сигнала от студиото до предавателя става чрез радиорелейна линия, собственост на БТК АД. Предавателната станция на „Етно Радио“ се намира в РРТС Монтана. Предавателят е тип АU-500, производство на „Радиоелектронни системи“ и излъчва с изходяща мощност 170 W, антенната система е тип FМА 2-21/50.

    На 16 февруари 2010 г. Съветът за електронни медии предсрочно прекратява действието на лицензията за радиодейност на „Етно Радио“ поради административно нарушение.