Радио „Христо Ботев“ (1956-62 г.)
    Нелегалната радиостанция „Христо Ботев“ се излъчва от октомври 1956 г. чрез американски предаватели край Атина, Гърция. Радиото е създадено от ЦРУ като част от тайна операция METAPHOR I, заедно с радиостанция „Горянин“. Според справка на Комитета за Държавна сигурност: Радиостанция „Христо Ботев“ за разлика от „Горянин“ пропагандира „националния комунизъм“, излиза в „защита“ на марксизма-ленинизма, който бил „нарушаван“ от Партията и цели подготовка на събития у нас подобни на тези в Унгария през 1956 година.

    Справка от 1958 г. сочи, че радиото предава всеки ден от 16:00 часа на 9520 и 9720 kHz, от 19:30 часа на 8670 kHz; от 21:30 часа на 7030 kHz, едно и също предаване се повтаря в продължение на няколко дни. В емисиите си те се наричат „комунисти националисти“ и предаванията им са така построени, с цел да заблудят своите слушатели, че това са привърженици на комунизма, сочат грешките в социалистическото строителство и че се стремят да доведат до по-скорошно построяване на комунизма. В същност обаче те целят да всеят неверие в членовете на БКП и безпартийните маси и насочването им против ръководителите на БКП и КПСС. В предаванията си говорят, че е необходимо да се върви към комунизма,но без да се учим от съветския опит, по свой „национален път“, като се позовават на Югославия и Полша. Опитват се да създадат убеждение, че КПСС е разделена на две групи - сталинисти и група, начело с Хрушчов, което било пренесено и в нашата партия. Грешките, които сочат се дължели на това, че след ХХ-ти конгрес на КПСС и Априлския пленум на БКП наново били въвведени сталински методи на работа ...

    Последното предаване на радиостанция „Христо Ботев“ е на 30 август 1962 г.

Вижте още:


Радиостанция „Христо Ботев“ (1941-'44 г.)
БНР програма „Христо Ботев“

Източници:

„Държавна сигурност и вражеските радиостанции“ - документален сборник на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
— Cold War Frequencies. CIA Clandestine Radio Broadcasting to the Soviet Union and Eastern Europe. Richard H. Cummings, 2021, ISBN 978-1-4766-7864-1