Радио „Христо Ботев“ (1956-62 г.)


    Нелегална радиостанция, излъчвана от предаватели в Гърция в периода 1956-1962 г.

Статията е в процес на проучване и разработка (септември 2019 г.)


Вижте още:


Радиостанция „Христо Ботев“ (1941-'44 г.)
БНР програма „Христо Ботев“

Източници:

„Държавна сигурност и вражеските радиостанции“ - документален сборник на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация