Радио Югославия на български (1945-2006 г.)
    Предаванията за чужбина на къси вълни от Радио Белград започват на 8 март 1936 г. През 1941-1944 г. радиостанцията е окупирана от германските войски и излъчва като „Войнишки предавател“. По това време започват на първите предавания на български език от Белград.

    През 1945 г. е възстановена работата на Радио Белград - предавания за чужбина, започват емисии на български език. През май 1951 г. започва излъчване с името „Радио Югославия“ (Radio Jugoslavija), а през следващата година е открит нов късовълнов предавателен център в Стублине край Белград, излъчващ на къси вълни с мощност 100 kW. В този период на български език има осем предавания дневно - на средни вълни (236.6) m и на къси вълни (41.67 и 49.18 m) - от Белград, като две от емисиите ре ретранслират от Радио Скопие (307.8 m). От 1954 г. предаванията са в ефир отново под името „Радио Белград“, излъчват се на къси вълни и се ретранслират от Радио Ниш (324 m/926 kHz).

    В периода 1958-1960 г. емисиите на български език се подготвят съвместно от Програма за чужбина на Радио Белград (Александър Симонович, Вукица Иванова, Йелена Гърбич) и Радио Ниш. Предаванията са по Радио Ниш: всеки работен ден от 15:00 до 15:30 часа, в неделя от 10:00 до 11:00 часа, както и на къси вълни. От 2 февруари 1978 г. предаванията за чужбина са обособени като отделна институция - „Радио Югославия“ (Radio Jugoslavija). През 1987 г. е завършен нов предавателен център край Биелина, Босна и Херцеговина, но през 1992 г. заради гражданската война, предавателите са преместени в Стублине.

    През 1991 г. Радио Югославия започва излъчване на УКВ 100.4 MHz в Белград (Yu Radio). Към септември 1995 г. емисията на български език се излъчва от 18:15-19:00 UTC на 6100 kHz/250 kW, както и на УКВ в Белград. През 1999 г. предавателният център за къси вълни на Радио Югославия е напълно унищожен от бомбардировка на НАТО.    Името на радиото е сменено, като след 2003 г. то се нарича „Международно радио на Сърбия и Черна гора“ и от 2006 г. - „Международно Радио Сърбия“. В този период международното радио от Белград има емисии на 13 езика. От 16 октомври 2006 г. спира предаването на УКВ 100.4 MHz в Белград (Yu Radio). Излъчването на български език от „Международното радио на Сърбия и Черна гора“ на къси вълни е прекратено на 16 юни 2006 г.

Вижте още:


Предавания на български език в Сърбия


Звуков архив: