Мега Радио - Смолян (2003-04 г.)


    „Мега радио“ излъчва от 2003 г. в Смолян на честота 97.0 MHz, където заменя „Родопа радио“. Станцията е собственост на Великотърновската фирма „Радиотелевизионна компания“ ООД (РТК), която притежава също Радио „Велико Търново“.

    През октомври 2004 г. двете радиостанции са продадени на Агенция „Фокус“ и от 1 януари 2005 г. на 97.0 MHz в Смолян звучи програмата на Радио „Фокус“ - Смолян.