Радио Монтана (2000-2007 г.)


    Радио „Монтана“ е частна радиостанция на „Отговор Днес“ ООД със съдружници Павел Николов и Мариана Александрова. Студиото и предавателната станция на радиото се намират в бизнес-център „Огоста“. Предавателят е тип TU-20, производство на „Радиоелектронни системи“. Aнтенната система, съставена от три сфазирани дипола HD1-VHF-2 е разположена на покрива на сградата. Радиото се излъчва и в град Лом на 99.5 MHz. През 2007 г. КРС спира излъчването на Радио „Монтана“ поради липса на лицензия за излъчване. Предавателят, с който се разпространява програмата на „Радио Монтана” е отнет в полза на държавата.