Радио Нет - Банско (1998-2002 г.)


    Радио „Нет“ излъчва на 95.8 MHz в град Банско през 1998-2002 г. Собственик: ЕТ „Радионет – 99 – Емил Дъгарадин“. Студиото на радиото се намира на площад „Македония“ в град Банско. След 2005 г. на тази честота излъчва петричкото Радио „Белла“.