Радио Славина-Дес / Радио Олимп - Пловдив (1999-2002 г.)


    Радио "Славина-Дес" излъчва от 1999 г. на 89.2 MHz в Пловдив. Радиостанцията е основана от Гено Бахчевански, който е първият спортен коментатор на радио "Пловдив", дългогодишен кореспондент на вестниците "Футбол" и "Отечествен фронт" в Пловдив.

    Радио "Славина-Дес" стартира като първото спортно частно радио. От 1 септември същата година е преименувано в Радио "Олимп". Радиото излъчва с 50 W мощност и спира през април 2002 г.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Олимп