Радио Пазарджик (1950-2011 г.)
    Радиовъзел Пазарджик започва работа през 1950 г. по жичната радиотранслационна мрежа на града. През 1995 г. общинският радиовъзел Пазарджик прераства в първото ефирно радио в града с 24-часова програма. Общинското радио Пазарджик е първата радиостанция в града и излъчва на УКВ 99.7 MHz пробно от 6 март 1995 г. и официално от 23 март същата година.

    През 2002 г. лицензията на радиостанцията е отменена. На 19 април 2004 г. дейността е възобновена, след като община Пазарджик получава официално нова лицензия за радиоразпръскване, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за срок до приключване на процедурата по реда на Закона за радиото и телевизията. Програмен формат: AC (Adult Contemporary). През 1995-2005 г. Радио Пазарджик е партньорска радиостанция на българската редакция на Би Би Си - Лондон.

    През 2009 г. Съветът за електронни медии провежда конкурси за рапределение на честотите за град Пазарджик, на които Общинското радио губи правото на излъчване, а честотата му е предоставена на БГ Радио. След поредица от съдебни дела, влезе в сила окончателното решение, и на 8 март 2011 г. предавателят на Радио Пазарджик е изключен и радиото е закрито.


    Уеб-архив: www.radiopazardjik.com


Звуков архив: