Плюс Радио - Дупница (2018-2020 г.)
    „Плюс Радио“ е регионална радиостанция в град Дупница. Радиото започва излъчване на 107.4 MHz през юли 2018 г. Лицензията е издадена през 2015 г. на местната фирма „Плюс Р - 2015“ ЕООД, след 2017 г. собственост на „Медиафаст“ АД, прехвърлена през 2020 г. на „Оберон Радио Макс“ (днес „Фреш Радио Груп“). „Плюс Радио“ излъчва предимно музикална програма за аудитория от 20 до 45 г. От юни 2020 г. на тази честота се излъчва Радио FM+.


Звуков архив: