Радио Практика - София (1999-2006 г.)
    Радио 'УКВ Практика' или 'Практика FM' излъчва от февруари 1999 г. в столицата на 91.9 MHz. От февруари 2001 г. радиото предава на нова честота - 88.4 MHz. В края на февруари 2006 г. на вълните на Практика FM стартира новото Радио ДА.

Звуков архив
   
Звуков архив на Радио Практика