Радио Москва / Гласът на Русия (1938-2009 г.)
    Московското радио първо в света излъчва програми на чужди езици в диапазона на късите вълни - експериментално от 1922 г., редовно от 1929 г. Предавания на български език се излъчват от 1938 г., а от февруари 1941 г. стават редовни - в началото веднъж дневно, а след това няколко пъти дневно.

    В годините на Втората световна война предаванията за чужбина на СССР се излъчват от градовете Куйбишев (днес Самара) и Тифлис (днес Тбилиси). Към 1942-43 г. българската редакция при Всесъюзния комитет по радиофикация и радиоинформация на СССР предава от Москва всеки ден в 5:45-6:15 и 21:40-22:00 ч., от Куйбишев - в 6:45-7:00 и 21:45-22:00 ч., от Тифлис - в 7:30-7:45 и 21:20-21:45 ч. В този период в редакцията работят комунистическите дейци Станке Димитров (Марек), Васил Коларов и др. Често в програмата на Московското радио се четат и статии на Георги Димитров.

    Предаванията на Радио Москва на български език продължават да се излъчват и след края на войната. През 1946 г. се радиото има три програми дневно - 17:30 ч. на 19 м. и 25 м.; 18:30 ч. на 31 м. и 41 м., 19:30 на 41 м. и 49 м.    На 1 октомври 1953 г., в 21:25 ч. по първа програма на Радио София за първи път прозвучава сигналът на съветското радио, последвам от думите: „Говорит Москва, Говори София! Добър вечер, драги слушатели! Започваме нашето предаване за трудещите се от Народна Република България ...“ Оттук нататък дълги години Радио София ще излъчва всеки петък половинчасовите предавания, изпратени от Радио Москва.

    Към 1989 г. Московското радио излъчва на 77 различни езика за целия свят, обемът на излъчените програми достига до 248 часа в денонощие. Предаванията на български език са част от „Главна редакция излъчване за социалистическиете страни“ при „Генерална дирекция програми за чужбина“ (Иновещание) при Държавния комитет на СССР за телевизия и радиоразпръскване (Гостелерадио).

    През 1991 г. Международното московско радио е преименувано в „Гласът на Русия“ (Голос России). Програмите на български език се излъчват на къси вълни по два часа дневно. През 1999-2000 г. софийското радио „7 дни“ препредава програмите на „Гласът на Русия“ на български език в София на УКВ 107.9 MHz. От 2005 г. предаванията на български се излъчват на средни вълни (1413 kHz) от предавател в Григориопол, Молдова.    От април 2009 г. „Гласът на Русия“ преустанови радиопредаванията си на български език на къси и средни вълни, наред със спирането на други девет европейски езика. Редакцията продължава да поддържа уебсайт с новини на български език до 2015 г.


Вижте още:


Предавания на български език в Крим

Звуков архив: