Радио Саня - Дупница (1996-2005 г.)
    Радио „Саня“ излъчва в Дупница на 89.5 MHz от 1996 г. В началото на 2005 г. радиото сменя честотата си на 94.7 MHz, а в средата на същата година е продадено и става част от мрежата на Радио „Фокус“ - Пирин.