Радио Търговище / Ново Радио Търговище (1993-2012 г.)

    НРТ е наследник на Радио Търговище, основано като кабелно радио през 1963 година. На 1 декември 1993 г. година Радио Търговище започва излъчване на 24-часова интегрална програма в ефир, на честотата на 100.6 MHz FM.

    След кратко спиране на излъчванията по решение на ДКД през 2001 година, Ново Радио Търговище възстановява предаване с изцяло обновена 24-часова програма. НРТ е единствената местна радиостанция в област Търговище. От края на 2003 г. честотата на предаване е 90.4 MHz. С лицензията си за обществен оператор, радиото се явява първостепенен разпространител на информация за жителите на региона. Представлява опитна медия с опитен редакционен екип и сътрудници, с предавания в различни жанрове и тематика. Ново Радио Търговище дава вярна, точна, актуална и полезна информация, музиката и забавните предавания създават добро настроение на слушателите.

    На 12 март 2012 г. радиото прекрати ефирното си излъчване.

Звуков архив
   
Звуков архив на Ново Радио Търговище