Радио Ве - Пловдив (1999-2002 г.)
    През 1999-2002 г. на 91.20 MHz предава Радио Ве - втора програма на Радио Веселина. От началото на 2002 г. радиостанцията програмата се излъчва на нова честота - 98.10 MHz. Последното предаване на тази радиостанция е през април 2002 г.