Радио Велинград (2005 г.)    От 7 до 9 февруари 2005 г. на честота 99.4 FM във Велинград се излъчва програма с наименование „Радио Велинград“ собственост на СД „Братя Бееви“. Същото радио се предава и по кабелната мрежа на телевизия „ББТВ“. „Радио Велинград“ няма издадена лицензия за ефирно радиоразпръскване. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) преустановява излъчването на „Радио Велинград“.