Радио Зиг-Заг - Велико Търново (2001-2006 г.)
    Радио „Зиг-Заг“ излъчва от 6 септември 2001 г. във Велико Търново. Основано е Петьо Тодоров, създател на Радио „Пристис“ - Русе.

    Радиото е с програмна насоченост към най-активната част от хората между 20 и 40 години, които живеят и мислят в духа на 21-ви век. Форматът на радиото е CHR - сивременни хитове - агресивен, младежки по дух, свеж, хибриден формат, включващ както музика от последните две години, така и супер хитове от 90-те с лаконично представяне на новини и информация. Радиото покрива градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Лясковец, Дряново, Габрово и Севлиево.

    През 2006 г. радио „Зиг-Заг“ е продадено и от 21 март става част от мрежата на Радио NRJ - България.


Звуков архив:
Predavatel · Радио Зиг-Заг - Велико Търново