Телевизия Центрум Груп (2001-'16 г.)
    Компания „Центрум Груп“ е създадена през 1992 г. в София, основатели са Иво Семерджиев и Лъчезар Цоневски. Тогава фирмата започва първа да кабелизира централната част на столицата. За броени месеци младия екип, състоящ се тогава само от двама човека успява да увеличи неимоверно бързо броя на абонатите си, като им предлага, освен основния пакет програми и свой собствен телевизионен канал - „Центрум Груп“. По този начин, благодарение на големите усилия, високата доза професионализъм и високите си амбиции, „Центрум Груп“ успява да завоюва трайни позиции на българския пазар на телекомуникационни услуги.

    За 9 години компанията се разраства и покрива 90% от територията на град София. През 2000 г. „Центрум Груп“ получава първата лицензия за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на дълекосъобщителни услуги чрез нея в град София - № 105-00212, като по този начин става първият законен кабелен оператор в град София.