Телевизия CTN България (2006-2007 г.)
    Телевизионна мрежа CTN (Central Television Network) излъчва с лицензиите на ТОП Телевизия в ефира на най-големите градове в България от началото на март 2006 г. На 25 ноември 2007 г. на същите канали излиза в ефир програмата на TV2.