Телевизия CTN България (2006-2007 г.)
    Телевизионна мрежа CTN (Central Television Network) излъчва от 1 март 2006 г. Предаваннията ѝ съдържат музикални видеоклипове. Излъчва се от спътник Thor-3 (0.8°з.д.), както и наземно ефирно с лицензиите на ТОП Телевизия в най-големите градове в България. На 25 ноември 2007 г. на същите канали излиза в ефир програмата на TV2.