DC TV е кабелна телевизия, която се предава по кабелните мрежи на „Цифрова кабелна корпорация“ ЕООД в Пловдив и Асеновград. Началото е поставено на 6 септември 2011 г., програмата е 24-часова и политематична. Телевизията е обезпечена с необходимото за изпълнение на целите й модерно студио, което разполага с три снимачни площадки и най-съвременно техническо оборудване.

Програмата има основната задача да осмисля по най-добрия начин ежедневието на зрителя, да му предлага възможности за развлечение и в същото време да го прави съпричастен към събитията на деня. Дейността на Телевизия DC TV е съобразена най-вече с потребностите и нуждите на хората на местно ниво, именно от програма, насочена към открита дискусия на местните обществено-политически, социални и културни процеси.

В подкрепа на тази позиция Телевизия DC TV има сериозната амбиция да бъде живата връзка между зрителите и представителите на различните власти в решаването на важни въпроси и проблеми. Обществената фунция на програмата произтича от избраната целева аудитория и обхваща основните теми и събития от ежедневието на активно заетия гражданин - бизнес, общество, култура. Посочените цели и намерения са залегнали в разработването на съотвените програмни идеи, които са съобразани с очакванията на широката зрителска аудитория, към която са адресирани отделните предавания.

Телевизията е закрита през 2015 г.