Херос ТВ - Варна (1996-2012 г.)
    Херос ТВ е кабелна телевизия, основана през 1996 г. във Варна. От 2000 г. каналът се разпространява от спътник и по кабел в цялата страна. „Херос ТВ“ се наложи на българския телевизионен пазар като медия с изключително стойностна собствена продукция с разнообразен характер. Политематичните предавания заемат 65% от седмичната програмна схема и акцентират както към актуалното, така и към автентичността. Основната цел е изработване на продукция, съхраняваща родната ни история и ценности, а също така насочена и към всички аспекти на културата в България.    Паралелно с националния телевизионен канал „Херос ТВ“, за региона на Варна работят и още два канала - „Херос 2“, ориентиран изцяло към българската народна музика, традиции и обичаи и „Херос мюзик“, насочен към младежка аудитория, с по-съвременни и актуални предавания, музика и игри. Трите канала са закрити през 2012 г.


    www.heros-bg.net - Херос Кейбъл