Телевизия Карнобат (1996-2013 г.)
    Общинската телевизия в Карнобат е част от Общинския информационен център. Излъчва от 1996 г. от покрива на хотел Карнобат на 41 канал до март 2003 г., когато е прекратена лицензията. От февруари 2005 г. излъчването е възстановено на 52-ри канал. Всеки ден в 19:00 ч. гледайте новините на Телевизия Карнобат. На 30 септември 2013 г. със спирането на аналоговото телевизионно излъчване в България, каналът прекрати своята дейност.