ОКТВ - Варна (1996-2003 г.)
    О.К. Телевизия (Обединена кабелна телевизия) е телевизионна програма в град Варна. Програмата се разпространява в мрежите на варненските кабелни оператори „Ариел“, „Мустанг“, „Елко-Сат“ и „Херос“.