Общинска телевизия Шабла (1995-2002 г.)
    Общинската телевизия „Шабла“ се излъчва от 1995 година в град Шабла. Излъчва се на 31 канал в дециметровия обхват с мощност 220 W. Телевизията предимно ретранслира чуждестранни програми от спътник.

    От май 2004 г. лицензията на ТВ Шабла се използва от „Варна ТВ“ с излъчване на 31-ви канал, след 2009 г. - от Телевизия „Черно море“ на 48-ми канал.