Телевизия Супер 7 (2007-2016 г.)
    На 6 август 2007 г. TV7 открива 24-часов двукомпонентен, профилиран изцяло за филми телевизионен канал Супер 7. Супер 7 е детски телевизионен канал в, излъчващ програми, предназначени за деца и юноши. Адаптирана на български език, с високо съдържателно и техническо качество, детската програма на Супер 7 преследва не само чисто развлекателни, но и образователни цели. От 7:00 до 21:00 часа под мотото „Гледай тука, хлапе!” се излъчват детски филми, а в останалата част от деня - кино за възрастни. Адаптирана на български език, детската програма има амбицията да преследва не само чисто развлекателни, но и образователни цели. По Супер 7 се излъчва предаването на Къци Вапцаров и Бате Енчо „Кой е поп-по-най”.

    През май 2016 г. дружеството „ТВ Седем” ЕАД е обявено в несъстоятелност. На 13 септември СЕМ отне лицензиите за разпространение на трите канала (TV7, News 7, Супер 7), които фактически прекратиха излъчване на 17 септември.