Телевизия „Здраве“ е телевизионен канал на United Media. Програмата е 24-часова и се разпространява по кабел, сателит и на живо в интернет. Телевизия „Вяра“ разполага с две апаратни и едно ефирно студио, монтажни за линейна и нелинейна обработка, а в скоро време ще бъдат внедрени излъчващ сървър, автоматизирана компютърна система и цифрови технологии в целия комплекс.

Вярата е алтернатива на бездуховността, отчуждението и отричането на ценностите. Историята и традициите са благодатната почва за запазване на народността. Предназначението на човека като Божие творение трябва да е в основата на всичките ни земни дела. Това са малка част от водещите мотиви за създаването на телевизия „Вяра”. Утвърждаване на българската толерантност към различията, уважение към другостта и стремеж да живеем заедно с разбиране за традициите, религията и миналото са част от мисията на целия екип на телевизия „Вяра”. Зад телевизия „Вяра” не се крие политическа сила, организация или институция. Тя търси подкрепата на официалните представители на всички вероизповедания, които спазват законите и Конституцията на Република България.

Телевизия „Вяра“ - изборът на вашия дух! Каналът е закрит през 2009 г.