TV5 Europe в България (1991-97 г.)
    Френската телевизия TV5 Europe се излъчва в България от 1991 г. Програмата се излъчва от 17:00 до 1:00 ч. ежедневно чрез предаватели в София (41-ви канал в дециметровия обхват), Пловдив (52-ри канал), Бургас (51-ви канал), Разград (41-ви канал) и други градове.

    От 1994 г. в свободното от излъчването на TV5 време в София започва излъчване Телевизия „Триада“ с частично преведени на български език предавания от CNN International. На канала на TV5 в Пловдив в следобедните часове се ретранслира програмата на NBC Super Channel (Europe), в Бургас - френския музикален канал MCM, 2-4 часа дневно.

    През 1994 г. във връзка с новите регулации за разпределение на честотите за радиостанции и телевизионни канали, TV5 създава дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство - „ТВ Пента“ ООД, регистрирано на адреса на Френския център в София. През юли същата година временната комисия за разпределение на честотите намаля времето за предаване на TV5 в София (от 17:00 до 22:30 ч.), повече часове са предоставени на „Триада“ и CNN.

    На 1 октомври 1997 г. ефирното излъчване на TV5 Europe е прекратено. От септември 2005 г. на 41-ви канал в София започва излъчване Телевизия GTV.Източници:


Rapport d'information sur l'audiovisuel en Europe centrale et orientale - Senat.fr