Карта на ефирното покритие на БНР Хоризонт (УКВ)Картата представя условно покритие на радиомрежата без твърдение за техническа прецизност.

Всичко за програма Хоризонт на Българското Национално Радио