Карта на ефирното покритие на БНР Христо БотевКартата представя условно покритие на радиомрежата без твърдение за техническа прецизност.

Всичко за програма Христо Ботев на Българското Национално Радио