Карта на ефирното покритие на bTV РадиоКартата представя условно покритие на радиомрежата без твърдение за техническа прецизност.

Всичко за bTV Радио


* Отделни програми на bTV Радио се препредават по общинско радио „Гласът на Бургас“, както и по Радио „Резонанс“ в Горна Оряховица, Свищов и Елена.