Карта на ефирното покритие на Радио 1Картата представя условно покритие на радиомрежата без твърдение за техническа прецизност.

Всичко за Радио 1