Карти на покритието на ефирните телевизионни мрежи в България


 

Цифрова ефирна телевизия

 

Национален мултиплекс (MUX-2)


Покритие по населени места - 96.74% от населението (.pdf)
График на технически профилактики на предавателите за 2023 г. (.pdf)
Оператор: БТК (Vivacom)
Информационен център за цифрова ефирна телевизия: 0700 12344