Архив УКВ/UHF новини 2005 г.


Внимание! Това е архив и е възможно някои връзки в статиите да не са актуални.
 
УКВ / UHF news 23 декември 2005
» » На 23.12.2005 г. BBC London излъчи последното си предаване на български език.
 
УКВ / UHF news 2 декември 2005
» » Новите радиостанции, излъчващи онлайн: Радио Севлиево - 97.7 FM, Радио ДЕЖ - 89.5 FM Пазарджик,    Радио Дъга - 99.6 FM Разлог, Радио Алма Матер - 88 FM София, Радио Ауреа - 90.4 FM Златица,    Радио Ритмо - 106.5 FM Пловдив. Радио Севлиево откри и нов уеб-сайт: www.radiosevlievo.net.

» Актуализирани и допълнени са разделите Радио от спътник, Списък на всички УКВ честоти,
   както и информацията за Българското Национално Радио и Дарик Радио.

» В рубриката "Блгарски програми в чужбина" са добавени Novaradio - Флоренция и Pueblo Nuevo - Мадрид ...

» Радио Лиани излъчва от спътника Hellas Sat 2 на 39° изток ...
 
УКВ / UHF news 18 ноември 2005
»     » В каталога са добавени онлайн радиостанциите: Радио Гага, Gigi Радио - Самоков, Енерджи-БГ и EmiBolBG ...
 
УКВ / UHF news 17 ноември 2005
»     » Днес стартира новото Радио NRJ - HIT MUSIC ONLY! ...
 
УКВ / UHF news 9 ноември 2005
»     Декларация на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори

    До Съвета за електронни медии

Уважаеми дами и господа,
    Повод за настоящата декларация е становището на Съвета за електронни медии от 08.11.2005 г. относно понятието „добри нрави”, във връзка с прилагането на чл.10, ал.1, т.6 от ЗРТ и закрилата на малолетните и непълнолетните. В качеството си на организация, представляваща интересите на всички български радио и телевизионни оператори и предвид мисията електронните медии, призвани да информират обществото обективно, отговорно и цялостно, изразяваме категоричното си несъгласие с отделните елементи и аспекти на акта на контролния орган.
    Считаме, че становището на СЕМ противоречи на основните норми, заложени в Конституцията на Република България и в частност текстовете на чл.40 и чл.41, уреждащи забраната за цензура на печата и другите средства за масова информация, както и гарантирането на неотменимото право на всеки да получава информация.
    В становището си СЕМ предвижда, че излъчването на „сензационна информация, която отразява престъпления, насилие, жестокост, прояви на вандализъм и др.” е недопустимо между 6 и 23 часа. Със становището си контролният орган по приложението на ЗРТ не отчита ролята и функциите на новините, включени в програмата на телевизионните и радио операторите – да спомогнат за реализиране на основното право на аудиторията на информация.
    Считаме, че становището на СЕМ е опит за недопустима намеса при определяне на съдържанието на програмата на електронните медии и представлява нарушение на общия принцип, установен в чл.9, ал.1 от ЗРТ – относно свободното създаване на радио- и телевизионни програми. Както е имал възможност да обобщи Конституционният съд в Решение №21/14.ХI.1996 г. по конституционно дело № 19/96г. правомощията на надзор по изпълнението на лицензиите, предоставени на СЕМ “не засягат свободата на радио- и телевизионните организации и не накърняват тяхната независимост в организационно, структурно, кадрово, програмно или финансово отношение. Те не са намеса в дейността на радио- и телевизионните организации.“
    Вярваме, че категоричното мнение на гилдията ще бъде взето предвид от Съвета и призоваваме да бъде преразгледано становището на СЕМ от 8 ноември 2005 незабавно.

За и от името на АБРО
    Антоанета Арсова, изпълнителен директор
 
»     Ето и становището на Предавател.com:

    Абсурдно е Съвета за електронни медии да изисква от медиите през деня, от 6 до 23ч., да не отразяват престъпления, вандализъм, употреба на оръжие и т.н., изброени на становището на държавния регулатор. Факт е, че гореспоменатите събития се се случват ежедневно и пряко засягат начина на живот и личната сигурност на хората, живеещи в България. Недопустимо е медиите да бъдат ограничавани в правото си да показват реалността тук, и това не е начина ситуацията да бъде овладяна. Мерките срещу ограничаване на престъпността и насилието са пряко задължение на съответните компетентни органи, а радио и телевизионните станции не може и не трябва да крият истината от обществото.
 
УКВ / UHF news 4 ноември 2005
»     Радио Vega+ и Радио Ultra в Благоевград излъчват чрез нови предавателни съоръжения, предоставящи на двете медии много по-широк териториален обхват.

Варненското Радио Bravo излъчва от спътник Sirius 2, разположен на 4.8° изток.

Добавени са нови радиостанции в рубриката Онлайн Радио и ТВ >>>
 
УКВ / UHF news 30 октомври 2005
»     Комисията за регулиране на съобщенията обяви обществено добитване по проект за допълнение на Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба „Радиоразпръскване”.

    Със свое решение № 1931 от 20 октомври 2005 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на допълнение на Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба „Радиоразпръскване”, приета с ПМС № 218 от 19.08.2004 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2004 г.).

    Проекта е публикуван в официалната интернет страница на Комисията. Прочети >>>

    Комисията очаква становища по проекта от заинтересованите лица до 04.11.2005 г. на адрес: гр. София, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията или на e-mail адрес: [email protected]
 
    Повече актуални новини и информация предоставя Дарик Радио в обновената си интернет страница www.darik.net >>>

    Националната програма на Дарик радио от 25 октомври се разпространява за района на Югоизточна България от нов предавател, разположен край Свиленград. Предавателят е с голяма мощност и излъчва на честота 104 мегахерца, досега използвана от предавателя в Хасково. С новата мощност, сигналът на Дарик ще се улавя и в Харманли, Ивайловград, Димитровград, Елхово, Тополовград, а също и в Одрин. В град Хасково и околностите програмата вече може да се слуша на 96.6 мегахерца. Всички честоти на Дарик Радио >>>
 
    От 30 септември Радио Фокус излъчва за Варна на 89.50 MHz и за Шумен на 89.60 MHz на честотите на Радио Ринг+. С включването на новите два предавателя, мрежата на Радио Фокус вече се състои от 14 точки на излъчване. За една година радиото постави своеобразен рекорд като за най-бързо развитиващата се радио-мрежа в България.
 
УКВ / UHF news 24 октомври 2005
»     Днес Предавател.com представя Радио 1 и Инфо Радио на живо по интернет.
 
УКВ / UHF news 20 октомври 2005
»     Днес Предавател.com представя Радио 1 и Инфо Радио на живо по интернет.
 
УКВ / UHF news 20 октомври 2005
» Първото българското православно радио "Сион" вече излъчва по интернет

    На 19 октомври, празникът на Св. Йоан Рилски, стартира първото православно интернет-радио в България. Интернет-радио „Сион” е изградено на територията на манастира „Св. Иван Рилски”, с. Скрино, по инициатива на руенското братство. През 2004 г. манастирският съвет учредява Сдружение „Гълъб”, в чийто устав е заложен проектът за изграждане и поддържане на радио-телевизионна медия. Радиото стартира като онлайн програма по Интернет, като амбицията на екипа е при първа възможност да кандидатства за лиценз за разпространение чрез наземно радиоразпръскване. След като от сдружението получат лиценз за ефирна честота от СЕМ и благословение от Светия Синод за новото ефирно радио, то ще носи ново име.
    „Сион” е името на интернет-радиото, което стартира на 19 октомври. Защо „Сион”? „Сион” е един от хълмовете на Иерусалим. Често с това име се нарича самият град Иерусалим. В Стария Завет „Сион” се споменава като място, на което живее Бог и му се отрежда Свято първенство сред планините. Планината „Сион” е онази, в чиито основи е положен драгоценният Камък. В Новият Завет „Сион” - това е небесният Иерусалим в Царството Божие, символ на Църквата, в Която живее Господ Иисус Христос и предобраз на Пречистата Дева Богородица, послужила за великата тайна на Боговъплъщението.
    Екипът на интернет-радиото тълкува избора на това име и според друг контекст. Самата дума „сион” означава височина, място, където стои страж. В село Скрино е роден Свети Йоан Рилски. Манастирът на негово име е построен на възвишение, откъдето се виждат Кюстендил, Перник, дори и околностите на София. „Сион” символизира мястото на манастира. „Сион” е метафора за страж, който бди над обитателите от околностите на манастира, и благословията на светеца - Св. Йоан Рилски.
    Интернет-радио „Сион” е некомерсиална медия за развитие на културно-просветна дейност в областта на източно-православното вероизповедание. Като съвременен отговор на нуждата ни от общуване с традицията на Православието, радио Сион си поставя за цел да предаде активния образ на Църковната действителност в България.
    По своето съдържание, православните предавания са обособени в три програмни направления:
- "литургично”, представящо Богослужебния кръг, възприет и обособен от Православната ни Църква;
- "катехизационно”, запознаващо слушателя с основни истини и правила на Църквата;
- "теологично”, представящо постиженията на различните систематични богословски науки (Догматика, Апологетика, Нравствено богословие, Църковна археология, Християнско изкуство и много други) от времето на тяхното обособяване до днес.
    Предаванията на интернет-радио „Сион” ще бъдат насочени към максимално широка аудитория, хора от различни възрасти, с различни интереси. Приоритет в програмата на радиото са предавания, засягащи актуални въпроси, свързани с общественото мнение, социалния интерес и културното развитие и история на нашата страна, включително и извън строго църковната тематика.
    Първоначалната 24-часова схема на излъчване е променена, поради проблеми с електрозахранването на манастира. Емисиите на интернет-радио „Сион” може да следите всеки ден от понеделник до събота според новата схема: от 08:30 до 13:00 и от 14:30 до 18:00 ч.

Слушай на живо от България mp3 ~64kbps >>>
Слушай на живо от България mp3 64kbps >>>
Слушай на живо от целия свят mp3 32kbps >>>

За повече информация: www.ruenmanastir.com >>>
» През октомври стартира Радио FFM Highway - OMV Channel

    Radio FFM HighWay e радиоканал, обслужващ информационно и музикално своите клиенти. Първият проект на Radio FFM HighWaу е програмата, предлагана за всички потребители и клиенти на международната верига бензиностанции OMV. Целите на Radio FFM HighWay са свързани с възможността всеки гост на комплекс OMV да бъде запознат бързо и точно с всяка една от предлаганите услуги – текущи промоции, цени и т.н., както и да предложи приятна музика, и актуална пътна информация, която да бъде максимално полезна на потрабителите и да се превърне в още една от причините да предпочетат отново да посетят OMV, а не друга бензиностанция.
    Радиоканалът се излъчва от студио в София и чрез телекомуникационния спътник Hellas Sat 2 достига до всяка OMV бензиностанция и по този начин осигурява незабавен достъп до потребителите. Излъчнването на Radio FFM HighWaу чрез спътник го прави достъпно за слушатели на територията на цялата страна, които също ще бъдат информирани за пътната обстановка и за най-новото, което предлага компанията OMV.

Слушай на живо mp3 AAC+ 40kbps >>>

За повече информация: www.radiohighway.net >>>
Радио Метроном - Хасково вече си има и уеб-сайт: www.metronom-radio.com >>>
» Телевизия "Добруджа Кабел" вече излъчва ефирно в Добрич ва 48-ми канал.
УКВ / UHF news 18 октомври 2005
Радио Метроном отново излъчва онлайн на живо от Хасково. Радио Метроном на живо Слушай mp3 128kbps >>>
Радио Белла - Петрич откри своя нов уеб-сайт: www.radiobella.com >>>
Радио Пристис - Русе също има нов сайт, очаквайте скоро и онлайн. www.radiopristis.com >>>
» Днес програмата на националната телевизия bTV няма да се приема от 9:00 да 17:00ч. в регионите на: Белоградчик, Стара Загора, Кюстендил, Добрич, Свиленград, Велико Търново поради профилактика на предавателите.
» Добавени са честоти на кабелно излъчване на радиостанции в Асеновград, Враца, Добрич, Силистра. Друга новост в сайта, е че на всички отделни страници за градовете с по-светъл шрифт е добавена информация какво се приема от съседни предаватели. Разчитам на Вашето съдействие, за да бъде и тази част точна и достовена. Пишете за поправки във Форума или на [email protected].

УКВ / UHF news 6 октомври 2005
Варненското Радио Bravo - "Вашият морски приятел" отново може да се слуша и по интернет.

Радио Атлантик - София излъчва на нови адреси за слушане онлайн: Слушай: 56k / 128k

Радио FM+ - очаквайте на нова честота в Свиленград - 97.6 MHz.

 УКВ / UHF news 3 октомври 2005

    От 26 септември НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ разшири ефирното си покритие с пускането на нови предаватели за Оряхово, Козлодуй, Асеновград, Бяла Слатина, Първомай, Свиленград, Севлиево, Белене, Левски, Павликени, Перущица, Пещера, Ракитово и Стражица, Стара Загора. Пълен списък на предавателите >>>
Софийското радио Сигнал Плюс има чисто нова интернет страница - www.radiosignal.fm
Българското Национално Радио получи лицензия за излъчване на нова радиостанция "София".
Vega+, Hit FM, Ultra и Романтика Live!
Радио 1 и БГ Радио от 27 септември излъчват и в град Габрово.
» Допълнено е представянето на Радио KATRA FM с нови аудио и видео материали.
»
    Рубриката "Радиостанции от спътник" е обновена и вече съдържа и информация за българските телевизии, излъчващи от спътник. В сайта са добавени нови снимки на предаватели в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Сливен, Смолян, Калиакра, Ботевград, Созопол, Ихтиман, Нова Загора, връх Виден, Орелек, Пъстрец ...

 УКВ / UHF news 19 септември 2005


» Предавател.com - Но.1 в BGweb TOP 5 на мреж@та !
    Сайта за българските радио и телевизионни станции - Предавател.com вече цяла седмица е на първа позиция в единствената телевизионна класация за български интернет сайтове 'BGweb TOP 5', излъчвана в предаването мреж@та по Канал 1 на Българската Национална Телевизия.
    Благодаря за на всички, които с гласуването си подкрепят идеята за съществуването на този сайт и ме карат да се гордея, че съм автор на частен проект, който е полезен и приятен за толкова много хора.
    И тази седмица можете да продължите да гласувате като пишете на e-mail: [email protected].


» Нова телевизия сменя имиджа
    Ново лого, нова музика и нова опаковка на всичките си предавания представя днес Нова телевизия. Премиерата на графичния и музикален имидж на медията съвпада с началото на второто издание на "Биг Брадър" и играта "Сделка или не". От тази дата влизат в сила и всички останали промени в програмната схема на канала. Промяната в запазения знак на телевизията се налага заради новости в програмата, обясниха от екипа на медията. Автори на съвременното лого са дизайнерите от компанията "Формшлаг". Предложената от тях визия пък е допълнена с музика на Константин Марков. Сигналите, които досега звучаха по НТВ, бяха дело на композитора Стефан Димитров още от времето, когато той беше директор на медията. Въпреки промяната основната идея в логото не е заличена, обясниха от НТВ. Новия запазен знак ще продължава да напомня латинското N, благодарение на което зрителите бързо се ориентираха кой канал гледат.
    Промените в програмата на НТВ ще проличат още от сутринта на 19 септември. Тогава в сутрешния блок като водещ редом до Лора Крумова трябва да се появи и Георги Коритаров. Досега той се явяваше в предаването само докато траеше съвместното предаване между НТВ и радио "Нова Европа". В 16,30 в понеделник е премиерата на новото шоу "Сделка или не", по време на което ще се разиграват 75 000 лв. В хазартната игра ще участват 22 души, които ще представят различни области на страната. В студиото те ще могат да избират между различни кутии, в които ще има суми от 1 до 75 000 лв. Разпределението в тях ще се прави от нотариус, който единствен ще знае сумата във всяка кутия. Водещ на шоуто ще е Румен Луканов, познат на зрителите от "Сблъсък", "Семейни войни" и други ТВ предавания. Вечерта от 20 ч. на 19 септември пък започва "Биг Брадър 2". С второто издание ще пробваме да запишем рекорди за "Гинес", съобщиха продуцентите. За разлика от първото издание в него ще участват 15 съквартиранти, единият от които от ромски произход. Те бяха избрани сред над 30000 желаещи да влязат в къщата на шоуто. Вторият сезон на предаването ще продължи 13 седмици, а победителят отново ще получи 200 000 лв. (АБРО)


» Дарик радио вече звучи в Молдова!
    "Дарик радио" вече предава и чрез ефира на новото радио "Албена" - Молдова, съобщиха от медията. От две седмици върви пробно излъчване. Засега българското радио може да се чуе в района на Тараклия и Гагаузия. Екип на "Албена" е в България и се обучава от журналистите на "Дарик". Предаването на българската медия в Молдова е със съдействието на посолството на България там. "Дарик" оповести и своите планове за интернет пространството. Новият сайт на радиото позволява медията да се слуша и в чужбина, а чрез текста в сайта могат да се научат новините, които се предават в ефир. Според статистиката най-много от посещенията в сайта са от САЩ, Германия, Канада, Великобритания, Франция, както и от Япония, Испания, Израел, Швеция, Гърция, Норвегия, Австралия, Нова Зеландия. Досега беше възможно около 500 слушатели едновременно да слушат "Дарик" в мрежата. Радиото има над 32 000 заявки на час за слушане. Новата технология дава възможност на неограничен брой слушатели в реално време да имат възможност да слушат радиото. (АБРО)
    Новините на Дарик Радио, както и около 60% от програмата, можете да слушате на 97.50 MHz по Радио Албена в град Тараклия и областта. Вижте честотите на Дарик Радио >>>


» Добавени са джингли на Радио Елто - Козлодуй, както и нови снимки на предаватели в Балчик, Ямбол, Пловдив (Белащица), Асеновград, Бургас (РРС) и други.


 УКВ / UHF 13 септември 2005

» От 29-ти юли излъчват новите предаватели в Ботевград: Радио 1 на 95.9 МХц и БГ Радио на 93.1 МХц.,
   а от 26-ти август работят и новите предаватели в Ихтиман: Радио 1 на 95.2 МХц и БГ Радио на 99.6 МХц.

» Радио Фокус разшири мрежата си с пускането на 3 нови предавателя - Казанлък 101.4 МХц, Ловеч 87.6 МХц,
   и Дупница 94.7 MHz (1996-2005г.: Радио Саня). Фокус излъчва на нова честота в Свищов - 100.0 МХц.
   Отскоро заработи и новия интернет-сайт на Радио Фокус: www.radio-focus.net.

» Радио Лиани с четири нови точки на излъчване: Априлци 107.8, Разлог 97.1, Обзор 107.9 и Несебър 87.6 МХц.

» Програма Хоризонт - на нова честота за долината на река Струма - 88.8 МХц, от предавател Пъстрец.

» Днес програмите на БНР няма да се приемат на УКВ в регионите на София, Русе и Сливен заради профилактика.

» Радио Vega+ излъчва в Симитли на 88.30 и в Кресна - на 106.8 МХц.

» Радио Ultra вече излъчва и в Петрич - на 88.4 МХц.

» Радио Фаворит вече излъчва и в Ботевград - на 107.8, Разград - на 106.9, и в Габрово - на 107.4 МХц.

» Радио Браво - в Несебър на 107.5 МХц.

» Инфо Радио излъчва на 88.9 МХц за Враца и региона.

» Радио Темпо - Русе с нов уеб-сайт: www.radiotempo.bg.

» Радио Севлиево с актуализирано представяне в сайта.

» Радио 999 - Кюстендил с нови джингли.

» В сайта са добавени нови снимки на предаватели в Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Варна, Бургас,
   Смолян, Ботевград, Приморско, Созопол, Калиакра и др.
» Нови джингли на Дарик радио, Радио 999 - Кюстендил, Астра+ Дупница, Инфо Радио, Радио Фокус,
   Радио Лиани, Радио Бимако, Радио Плюс, Радио Fresh!


» Телевизионен "Канал 0" вече излъчва на 28-ми канал в ефира на град Бургас.

» Два нови ефирни ТВ канала стартират през септември в София: CTV - на 41-ви канал и ТВ 7 на 53-ти.
   Актуална информация търсете във Форум Телевизия на Предавател.com


» Второ издание на фестивала за медийни продукти "Българската Европа"
     Фестивалът на медийни продукти за българската евроинтеграция "Българската Европа" се провежда от 12 до 15 октомври 2005 в Русе за втора поредна година. Краен срок за участие - 5 септември 2005. Вижте подробности и се регистрирайте он-лайн на www.bgeufest.net. Без такси за участие в конкурсната програма!
     Могат да участват аудиовизуални творби, телевизионни и радио програми и продукти на независими продуценти. Състезанието се провежда в 12 категории, свързани с проблемите на обикновените хора в европейското настояще и бъдеще на България. Изпратете програми на вашите радиостанции за участие в състезанието!
     Извън конкурсната програма ще се прожектират документални филми и продукция на български и чуждестранни филмови фестивали.
     Програмата на фестивала "Българската Европа" включва четири работилници с международни лектори. Могат да участват млади творци - журналисти, работещи в медии, създатели на аудио-визуални творби. Обученията са подходящи както за напреднали журналисти, така и за млади репортери, които работят в българските радиостанции и телевизии. Вижте подробностите на www.bgeufest.net.
     Серия дискусии ще обсъждат важни за медийната общност въпроси. Включете се с коментари по проектозаконите за радиото и телевизията и за далекосъобщенията, както и за дигитализацията и бедещето на електронните медии в България.
     В рамките на фестивала се провежда за пета поредна година BGMediaMarket - Българският радио и телевизионен пазар на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО. Очакваме ви! Подробности на www.bgeufest.net.» Радио HOT FM е първата радиостанция в България, която започна интернет излъчване в новия AAC+ формат. За да слушате радиото в този формат трябва да имате инталиран Winamp 5.04 или по-нов и задължително изключен mp3Pro Decoder. В противен случай няма да започне декодирането на AAC+ стриима. Новият формат предоставя много по-добро качество на звука без необходимост от инсталиране на mp3Pro Decoder. Наред с HOT FM и интернет Радио Emotion вече използва новата технология.

 УКВ news 29 юли 2005

» Радио 1, БГ Радио и Фаворит започнаха излъчване в региона на Ботевград.
» В сайта са добавени нови джингли на Радио Вива, 7 дни, Контакт, Експрес, Витоша, FM+, Браво, Форте,
   Канал Ком, Плюс, Бимако, Омега, Инфо и други.
» Нови снимки на предаватели в София, Вакарел, Плана, Габрово, Пловдив, Бургас, Свиленград.

 УКВ news 1 юли 2005

» Радио Мила Голд - излъчващо в София и Пловдив и видинското Радио SKY вече могат да се слушат на живо по интернет. SKY е първото видинско радио, излъчващо онлайн!
» По желание на редовните посетители на сайта - публикувам пълен списък на излъчващите УКВ честотите в България. Списъка можете да намерите в рубриката Справочник.

 УКВ news 21 юни 2005

» Информацията за Радио Антола - Попово е обновена и допълнена с представяне и програмна схема.
» Добавени са нови снимки на предавателите, разположени на покрива на Изчислителен център в Русе.
» Добавено е новото Радио Hit FM, излъчващо отскоро в град Петрич на 91.90 MHz.
» Радио Ultra - Благоевград и Перник има ново лого.
» Огоста Радио - Монтана вече може да се слуша на живо по интернет.


 УКВ news 20 юни 2005

» Радио Браво отново ще излъчва в Несебър, на нова честота - 107.5 MHz.
» Радио Ауреа е новата радиостанция, излъчваща в град Златица на 90.4 MHz.
» Очаквайте новата честота в ефира на Свищов - 100.00 MHz УКВ.
» Радио FM+ с нови линкове за онлайн излъчването си.


 УКВ news 17 юни 2005

» В сайта са добавени джингли на Дарик Радио, Радио Фокус, Радио Hot FM.
» Актуализирани са адреса и телефоните на студиото на Радио Бумеранг в Банско.


 УКВ news 15 юни 2005


Първото Университетско радио в България навърши 12 години!

    На 15 юни 1993 година във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св.Климент Охридски" започва да работи първото Университетско радио в България – "Алма Матер"! През първите 5 години студентите представят своите предавания и новини по кабелната мрежа на София, а от 1998 година "Алма Матер" получава ефирна честота! През студиата на Университетското радио са преминали стотици настоящи, бивши и бъдещи студенти! Затова днес са единици електронните медии, в които не се трудят "възпитаници" на Вечния студент – Университетското радио "Алма Матер"!
    През годините "Алма Матер" доказа, че няма сила, която да сломи неговия хъс – да бъде академично-образователно – културно-забавно – музикално-развлекателно! Да бъде преди всичко радиото на своите слушатели! А най-важното, което "Алма Матер" никога не загуби и никой не успя да му отнеме е очарованието, с което почита своите създатели! Уважението към своята публика! Верността към своите приятели! Маратонският дух на своя ефир и най-важното никога не е губило "гласа си", защото е гласът на Университета!
    На 15 юни 2005 година (сряда) от 14 часа на честота 88 MHz FM в тричасово шоу ние – екипът на радито ще отпразнуваме неговите три пълни мандата в столичния ефир! Заповядайте да видите и чуете как става това!
    Нашето ефирно студио се намира на първия етаж в сградата на Факултета по журналистика, ул. Московска 49.Българското Национално Дарик Радио - с нова честота в Хасково.

    Програмата на Дарик Радио - Хасково скоро ще се излъчва на нова ефирна честота - 96.6 MHz. Предаванията на 104 MHz ще се осъществяват от кулата на връх Шейновец край Свиленград. Промяната става, за да се осъществи по-добро покритие на региона и същевременно регионалната програма в Хасково да се приема с отлично качество.
    Повече за Дарик Радио ...Предавател.com се разширява.

    В сайта Предавател.com освен информация за радиостанциите, вече можете да откриете и информация за излъчващите в страната ефирни телевизионни канали. На този етап, е възможно данните за ретранслаторите на Канал 1, bTV и Нова телевизия да не са на 100% пълни и точни, поради големия обем информация.
    Към телевизионните канали ...
    Другото ново в сайта е частта "Справочник", която допълва и разширява няколко от досегашните рубрики с нова и полезна информация относно:
- Радио честоти и обхвати
- RDS - система за предаване на данни по радиото
- Честотна таблица за разпределение на телевизионните канали
- Програмните радио формати
- Софтуер за слушане на радио по интернет
- Софтуер за слушане на радио с вграден тунер
- Професионален радио-софтуер
- Радио джингли и студиа за аудио-продукция
- Каталог с интернет връзки към други сайтове
    Към справочника ...

 УКВ news 27 май 2005
» Радио City вече излъчва и в Кюстендил на 88.5 MHz!
» Радио Ultra е новото радио в Благоевград на 92.60 MHz!
» Радио Зора е най-новата радиостанция в град Петрич!
» Нови снимки на предаватели в: Пловдив, Стара Загора, Петрохан...

 УКВ news 12 май 2005
» На 7 май 2005г. официално бе открит новият предавателен комплекс на БНР край нос Калиакра.
» Радио Фокус вече излъчва във Велико Търново и Свищов.
» Очаквайте още Радио 1 в Боровец и Радио Осогово в Кюстендил.

 УКВ news 5 май 2005
» От 25 април 2005г. Инфо Радио излъчва и в Хасково на 95.30 MHz.
» Кога музиканти и певци стават радиоводещи?. На 6 май, когато радио Радио Fresh! става на 10 години!

 4 май 2005
» Добавени са новите честоти на Радио Лиани и Радио Фаворит.

 2 май 2005
» Априлската анкета за любимо радио се провали. Има нова анкета за МАЙ 2005 ! Хайде да пробваме дали този път ще се получи!?  Кликнете тук, за да гласувате!

 30 април 2005
» Анкетата за любимо радио се провали. В последните дни наблюдавам груба злоупотреба с анкетата, резултатите няма да бъдат зачетени. Прочети ...
» В сайта са добавени новите честоти на Радио Vega+: Симитли 88.3 MHz, Кресна 106.8 MHz, както и някои други нови честоти в региона на Пиринска Македония.
» Очаквайте Радио Ultra в Благоевград.
» Нови джингли в сайта: Радио Велико Търново, Вис виталис, Гама, Зиг-Заг, Пристис, Силвър, Темпо. Чуй ...

 22 април 2005
» Новите честоти на БГ Радио и Радио 1 за Ихтиман, Ботевград, Ябланица и Габрово.
» Очаквайте скоро програмата на Радио Фокус във Велико Търново, Русе, Ловеч, Казанлък, Симитли, Сандански, Гоце Делчев, Банско и Петрич.

 18 април 2005
» Радио Фаворит получи нови лицензии за ефирно излъчване в Ботевград, Габрово и Разград. Радиото кандидатства и за Свищов и Търговище, но КРС отказа да им издаде лицензии поради липса на свободни честоти.
» Радио Лиани получи нова УКВ честота за град Търговище: 107.4 MHz
» КРС издаде и лицензия за нова радиостанция в град Златица.
» Радио Ultra с обновени телефони за реклама и поздрави

 9 април 2005
» НОВО ! Подробно упътване "Как да слушаме онлайн радио?"
» Актуализирани са рубриките Софтуер и Връзки.

 5 април 2005
» През януари, февруари и март 2005г. Комисията за регулиране на съобщенията издаде нови лицензии за ефирно излъчване на радио-програми :
» Радио Стримон - за Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Добринище;
» Радио Вега+ - за Кресна и Симитли;
» БГ Радио - за Ихтиман, Ботевград, Ябланица и Габрово;
» Радио 1 - за Ихтиман, Ботевград, Ябланица и Габрово;
» Радио Лиани - за Априлци, Разлог, Обзор и Несебър;
» Очаквайте и още нови радиостанции в Петрич, Симитли, Банско, Гоце Делчев, Ловеч и Казанлък.
» Радио ЧЛК - Велинград също получи лицензия и вече възстанови предаванията си, съвместно с Радио 1.
» Добавени са нови джингли на Радио Темпо, Радио Ултра и Канал Ком.

 26 март 2005
» Нови актуални честоти в рубриката Къси Вълни за периода 27 март - 30 октомври 2005 г.
» Актуално разписание за всички предавания на Радио България за периода 27 март - 30 октомври 2005 г.
» Радио Фокус вече и в Благоевград на 97.60 MHz (1994-2005г.: Мая, Energy).
» Добавени са нови Джингли на Радио Гларус, MAIA, Мелодия, Mixx, Резонанс, Южен бряг и Радио Тангра.
» Радио MAIA - Бургас на живо по интернет.
» Нови Интернет радиостанции: Радио 3 Bulgaria и Радио Sand Glass. Radio Cult се завърна онлайн.

 25 март 2005
» Радио Гонг на живо по интернет.

 22 март 2005
» Радио Менес излъчва в Силистра на нова честота 103.80 MHz.
» Радиостанциите FM+ в Русе и Велико Търново излъчват програмата на FM+ София.
» Добавени са още джингли на Канал Ком и Радио Романтика.
» Добавено е ново онлайн радио: Dee Jay и нов канал за слушане на Радио Зиг-Заг.

 20 март 2005
» Най-после сайта си има сериозен хостинг и сериозен ФОРУМ. Пишете, пишете!

 14 март 2005
» Радио HOT FM днес стартира излъчване на 93.9 FM в София.
» В списъка е добавено Радио Гранд, излъчващо от град Стамболийски.
» Retro Радио от 2 март излъчва и в Сливен.

 22 февруари 2005
» Инфорадио вече излъчва и в Сливен.
» Новото име на Радио Перник FM е Радио Xtreme.
» Радио Ринг+ с нов сайт.
» Радио 999 - отново в ефир.
» Нови онлайн радиостанции: Zull.org, Voice of House, Радио Зора, PowerNet, Get Away.

 15 януари 2005
» От 10 януари 2005-та Радио Fresh! излъчва от предавател в Созопол на честота 99.40 MHz. Програмата се приема и град Бургас и цялото южно черноморие.
В периода 2000-2001 г. Радио Плюс (така се казваше радио Фреш преди 2002г.) излъчваше в Бургас на 105.9 MHz.
» Радио Астра излъчва на нова честота 103.6 MHz в град Плевен. ([email protected])
» Нов сателитен канал за Радио Гонг на Eutelsat W2, 16° изток.
» Нови онлайн радиостанции: Ток - Калифорния, All You Need, нови канали за слушане на Emotion.

 10 януари 2005
» 3 януари 2005-та е началото на петия сезон на Вашият любим радио-сайт.
Според Закона за далекосъобщенията данните за географски координати и мощности на предавателите, както и територията на покритието им не са публично достъпни. Въпреки това, сайта, чиято основна цел е свободното разпространение на обществено-полезна информация, ще продължи в противоречие с правните норми да публикува неофициални данни.
Благодаря на всички радио-приятели, без които предавател.com нямаше да е възможен :)))))
» Радио Гонг, Гама - Видин, Огоста - Монтана, Кракра - Перник имат нови сайтове.
» Радио Фокус нови радиостанции във Видин и Смолян.
» Радио Атлантик - София - на живо по интернет.
» Радио Варна добавя към досегашния си обхват още една честота на ултракъси вълни, благодарение на която бъдещата програма на чужди езици на Радио Варна ще достига територията на страните от Черноморския регион на 98.20 MHz. (източник: www.radiovarna.com)