Слушай чрез свой плейър: MP3 192k MP3 192k
Радио Ауреа - Национално ромско радио

Радио Ауреа - Златица/Пирдоп 90.4 MHz
Допълнителен контрол на плейъра: