Слушай чрез свой плейър: MP3 128k MP3 128k
Дарик Радио - Пловдив 105.4 FM
Изберете станция: Дарик РадиоДарик Радио (Пловдив)Дарик Носталжи (София)

Дарик Радио - регионална програма от Пловдив - Пловдив 105.4 FM; Карлово 102.9 FM; Велинград 102.6 FM; Смолян 107.0 FM
Допълнителен контрол на плейъра: