Sofia Air Traffic Control (LBSR East)

BULATSA - Sofia Air Traffic Control - LBSR FIR: 129.100 MHz, 134.700 MHz / Контрол на въздушното движение София (изток)
Допълнителен контрол на плейъра: