Справочник


 
 

Всички радиостанции по честоти

    Пълен и актуален списък на всички радиостанциите, излъчващи в България - на УКВ (FM): 87.5 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 MHz;
на средни и къси вълни, от спътник


 
 

Български предавания по света

    Радио- и телевизионни програми на нашите общности в чужбина - от Молдова и Сърбия до Аржентина и Нова Зеландия ...
    Предавания на български език от чуждестранни радиостанции като Радио Ватикана, Гласът на Турция, Радио Китай за чужбина ...


 
 

История на радиото и телевизията в България

    История на радиоразпръскването в България по години. От безжичния телеграф, през първата радиостанция през 1929 г., епохата на държавното радио и нелегалните станции от близо и далеч, до свободните частни радиостанции. Телевизията в България от първите опитни излъчвания през 1954 г. до стотиците цифрови канали днес.Радиовълни и обхвати

Същност и разпространение на радиовълните. Разпределение на радиочестотния спектър по обхвати и канали. Списък на честотите, предназначени за служебни връзки - наземна, морска и въздушна навигация, както и на честотите за обществено радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми
Как се разпространяват радиовълните
Радиочестотен спектър LF/MF/HF (30-30000 kHz)
Радиочестотен спектър VHF/UHF (30-3000 MHz)
Радиослужби за въздушна и морска навигация на ДВ/СВ/КВ
Радиослужби за въздушна и морска навигация на УКВ
Честотно разпределение на телевизионните канали
 

Предавателна мрежа, сателитни станции

Развитие на предавателните и радиорелейни мрежи за радио- и телевизионно разпръскване в България. Средновълнови, дълговълнови и късовълнови предавателни станции; радиотранслационни възли; УКВ, радиорелейни и телевизиони кули и антени; наземни станции за сателитни връзки и спътници на геостационарна орбита
Заглушаване по време на Студената война
Спътникови телекомуникации в България
Български радиостанции, излъчващи от спътник
 

Данни, оборудване, връзки

Повиквателен знак LZ
RDS, Radio Data System
Програмни формати, радио-профили
Техническо оборудване за радиоразпръскване
Професионален софтуер за радио-автоматизация
Полезни връзки