Опознавателен знак LZ


    Повиквателният знак, известен още като опознавателен знак или позивна служи за разпознаване на радиостанции, радиослужби и радиолюбители в световния радиоефир. Всяка позивна е уникална и се регистрира по правила, определени от Международен съюз по далекосъобщения. Първата брегова радиостанция в България, започва работа през 1912 г. край Варна с позивна SAF. По-късно през същата година страната ни взема участие на първата международна радиотелеграфна конвенция, проведена в Лондон. Първоначално за България са определени инициали SRA-SRZ, през 1915 г. вече LXA-LZZ, а в следващите години и до днес - LZA-LZZ и българските радио-оператори следва да се обозначават с опознавателни знаци, започващи с LZ-. Варненската радиостанция започва да използва позивни LZF. През 1920-те години Софийската радиотелеграфна станция използва позивни LZS (на дълги вълни), LZA и LZB (на къси вълни). През 1936 г. LZA започва звуково радиоразпръскване за чужбина на къси вълни. От 1947 г. брегова радиостанция „Варна Радио“ излъчва с позивна LZW, от 1957 г. работи „Бургас Радио“ - LZL. Метеорологична информация от София на къси вълни в RTTY режим излъчва към 1958 г. LZD и LZF, към 1965 г. LZE6 и LZG2, към 1988 г. LZM7, към 1997 г. LZA8 и LZU2. През 1990-те БТА използва позивни LZG3, LZP2, LZM7, LZN3, Министерство на външните работи - LZU8, LZV2.    Авиационния код LZ се използва още от 1900 г. от първия авиопревозвач в света - създадените от граф Фердинанд фон Цепелин дирижабли се обозначават със съкращение на Luftschiff Zeppelin. Ерата на цепелините завършва през 1937 г. с последния трагично завършил презокеански полет на LZ129 „Хинденбург“. Снимка на тази катастрофа е изобразена на корицата на първия албум на британската рок-група „Лед Цепелин“.

    От 1947 г. LZ е код на български въздушни линии (след 1968 г. БГА „Балкан“) според Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA) и LAZ по Международна организация за гражданска авиация (ICAO). Полетите са обозначавани LZ012, LZ100, LZ200, LZ152 и т.н.; в по-ранните разписания вътрешните линии са изписвани на кирилица: ЛЗ-14, ЛЗ-53, ЛЗ-71, ЛЗ-89. Днес авиокомпания „България Ер“ има обозначение FB (IATA) и LZB (ICAO). „LZ“ дава името на вокално-инструментална група при „БГА Балкан“, както и на аериран шоколад. След дългогодишно използване на кода от българския национален авиопревозвач, през 2005 г. LZ е предоставен на швейцарската Swiss Global Air Lines, а след 2019 г. на австралийската регионална авиокомпания Air Link. Според ICAO-кода, няколко български частни авиокомпании имат LZ в кода си: Air Ban (LZP), Air Lazur (LZR), Biz Air (LZZ).

Разпределение на радиолюбителските опознавателни знаци

    Комисията за регулиране на съобщенията - КРС определя правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба в България, съгласно радиорегламента на Международен съюз по далекосъобщения - ITU и Закона за електронните съобщения. Комисията провежда тестове за провеждане на изпити за правоспособност на радиолюбители и предоставя опознавателни знаци. Първият радиолюбителски клуб в България е основан през 1926 г., а през 1970 г. е основана Българската Федерация на Радиолюбителите - БФРА , член на Международния радиолюбителски съюз - IARU .    Опознавателните знаци за радиолюбители се състоят от националния префикс LZ, следва цифра от 1 до 0 и още два, три или четири знака. Повиквателните знаци за радиолюбители клас 2 започват с LZ1 (за любители и клубове южно от Стара планина) и LZ2 (северно от Стара планина), следват задължително три латински букви. От август 1989 г. Комитетът по съобщения и информатика започва издаването на нови инициали с префикс LZ3, в следващите години са въвведени LZ4, LZ5. Днес радиолюбителите клас 1 могат да ползват знак с префикс LZ3-LZ9 + две латикси букви. За Южна България се използват цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна България - 2, 4, 6 и 8. Знаци, започващи с LZ0 се използват за специални случаи и ретранслатори. КРС поддържа онлайн регистър на предоставени за ползване опознавателни знаци на радиолюбители и радиоклубове.

LZ: радиолюбители

Код Разпределение Пример
LZ1xxx
LZ1Kxx
Радиолюбители Юг;
клубове Юг
LZ1AYG, LZ1DDT, LZ1SNB;
LZ1KAA, LZ1KMT, LZ1KSP
LZ2xxx
LZ2Kxx
Радиолюбители Север;
клубове Север
LZ2ARA, LZ2QIB, LZ2WWW;
LZ2KAC, LZ2KRZ, LZ2KSB
LZ3xx
LZ3x, LZ3xxxx
Радиолюбители Юг;
състезания Юг
LZ3LL, LZ3RE, LZ3YQ;
LZ3X, LZ319TS
LZ4xx
LZ4Kxx
LZ4x
Радиолюбители Север;
клубове Север;
състезания Север
LZ4HI, LZ4VA, LZ4YS;
LZ4KAC;
LZ4U
LZ5xx
LZ5x
Радиолюбители Юг;
състезания Юг
LZ5QZ, LZ5PC; LZ5UF;
LZ5A, LZ5K, LZ5O, LZ5R
LZ6xx
LZ6x
Радиолюбители Север;
състезания Север
LZ6DX, LZ6LB, LZ6IN;
LZ6C, LZ6G, LZ6V
LZ7xx;
LZ7x, LZ7xxxx
Радиолюбители Юг;
състезания Юг
LZ7GW, LZ7MT, LZ7NA;
LZ7A, LZ7J, LZ7Z, LZ73TRC
LZ8xx;
LZ8x, LZ8xxx
Радиолюбители Север;
състезания Север
LZ8EX, LZ8GT, LZ8NE;
LZ8A, LZ8R, LZ8EPC
LZ9xx;
LZ9x
Радиолюбители Юг;
състезания Юг
LZ9MM, LZ9NX, LZ9SG;
LZ9A, LZ9R, LZ9W
LZ9xxK Колективни слушателски станции (през 1950-те) LZ906K, LZ907K, LZ908K, LZ912K
LZ0x Събития, специални LZ0A (Антарктическа изследователска база „Св. Климент Охридски“)
LZ0xxx Ретранслатори, радиофарове LZ0BGM (вр. Мусала), LZ0BOT (вр. Ботев), LZ0CER (Черни връх), LZ0VAR (Варна), LZ0RUS (Русе), LZ0PLD (Пловдив) и други
 

Позивни за транспортни средства

    Плавателните средства под български флаг използват позивна (морски идентификационен код) във формат LZxx или LZxxxxx. Справка за идентификационния код на плавателните средства може да се направи в регистъра на Международния съюз по далекосъобщения.

    Регистрационни опознавателни знаци на въздухоплавателни средства са във формат LZ-xxx и LZ-xxxx. При самолетите знакът се изписва с черна боя на крилата и от двете страни на тялото. Справка може да се направи в регистъра на вписаните граждански въздухоплавателни средства в България, поддържан от ГД Гражданска въздухоплавателна администрация.

LZ: плавателни средства

Код Разпределение Пример
LZBx Кораби на Военноморските сили на Република България LZBA („Дръзки“), LZBC („Бодри“), LZBW („Верни“), LZBU („Горди“), LZBP („Прибой“), LZBX („Цибър“), LZBO („Шквал“), LZBI („Протео“), LZBQ („Св. св. Кирил и Методий“)
LZCx-LZVx Граждански товарни, пътнически и рибарски кораби, ветроходи, катери, яхти, лодки LZCC, LZDA, LZFQ, LZKY, LZNN, LZRC, LZTO
LZFxxxx
LZGxxxx
LZHxxxx
Граждански товарни, пътнически и рибарски кораби, ветроходи, катери, яхти, лодки LZF2229, LZG2399, LZH2674, LZH3277
 

LZ: брегови станции

Код Разпределение Пример
LZL Бургас Радио Работи от 1957 г.
LZW Варна Радио Започва работа през 1912 г. с позивни SAF, LZF от Франгата. След 1947 г. LZW Варна Радио, днес работи от чрез РПЦ с. Китка (Варна), вр. Китка (Приморско), пристанище Бургас, нос Емине, нос Калиакра
 

LZ: въздухоплавателни средства

Код Разпределение Пример
LZ-xxx
LZ-xxxx
Граждански самолети, вертолети, планери, жирокоптери, топловъздушни балони и др. LZ-AOB, LZ-BMB, LZ-FBG; LZ-ONE, LZ-916;
LZ-1411, LZ-1162, LZ-1182, LZ-3102
 

Вижте още:
Радиочестотен спектър - ниски, средни, високи честоти (30-30000 kHz)
Радиослужби за въздушна и морска навигация на ДВ/СВ/КВ
Радиочестотен спектър - много високи и ултрависоки честоти (30-3000 MHz)
Радиослужби за въздушна и морска навигация на УКВ
Как се разпространяват радиовълните