RDS - Radio Data System
Системата за предаване на данни RDS (Radio Data System) е допълнителна услуга, която се предоставя от радиостанциите, излъчващи на УКВ. RDS работи чрез система от кодове, като само някои от тях реално се използват в България.

AF - Alternative Frequency
Повечето радио-мрежи в България излъчват на различни честоти - за различните региони на страната. Тази функция се използва се за автоматично откриване на честотата, на която програмата се приема най-качествено.

CT - Clock Time and Date
Функция, чрез която получавате точна дата и час на LCD-дисплея.

EON - Enhanced Other Networks
Тази функция позволява радиото Ви автоматично да се превключи, когато по друга радиостанция започнат новини или информация за пътната обстановка, и след това да се превключи обратно.

PI - Program Identification Code
PI кода е уникален за всяка радио-мрежа по света. Този код позволява на радио-приемника да разпознава различните радиостанции. По-надолу ще намерите пълен каталог на българските RDS-PI кодове.

PS - Program Service
Този код информира приемника за името на радиостанцията. Имената на радиостанциите могат да съдържат до 8 знака и често радиостанциите използват и динамично изписване на името на програмата (Dynamic PS).

PTY - Program Type
Радиостанциите предоставят и информация за типа програма или музика, която излъчват, например: NEWS, SPORT, HITS, POP, JAZZ ...

REG - Regional Program
Някои национални мрежи (например Дарик) излъчват и регионални програми в отделните градове. Функцията REG работи заедно с AF и търси предавателя, от който регионална програма на приема най-добре.

RT - Radio Text
Радио текста позволява на Вашия диспей да се изписват рекламни съобщения, телефони за поздрави, името и изпълнителя на песента, която слушате в момента.

TA - Traffic Announcement
Функция, чрез която звука на приемника може автоматично да се увеличи, когато програмата излъчва информация за пътната обстановка.

TP - Traffic Programs
Радиостанциите, предаващи информация за пътната обстановка се разпознаваеми по кода TP.