Професионален радио-софтуер


Инстудио ®
    Програмният продукт Инстудио е разработен от Инсат електроникс ООД след шестгодишна съвместна работа със Сетком ООД , със съдествието на инженери и водещи от няколко частни радиостанции, за което им изказваме нашата голяма благодарност.

    До днес повече от 30 радиостанции в България се довериха на Инстудио. В пакета са включени един ефирен модул и неограничен брой от останалите модули. За тези от вас, които ползват конкурентни продукти правим отстъпка от 50 процента. За нашите клиенти всички нови версии са безплатни.

    Еднократното инсталиране на програмата, както и обучението за работа с нея е осигурено безплатно от Бродком ООД . За разработването на програмния продукт Инстудио са използвани модерни програмни езици и са заложени последните и най-нови тенденции в организацията на работата и автоматизацията на УКВ радиостанции. В същото време, програмният продукт е в състояние да покрие широк кръг специфични изисквания, характерни за всяко радио.

    Програмният продукт Инстудио е предназначен за Организация и управление на излъчването на рекламни клипове, джингли и музика в ефир от УКВ радиостанция, с мрежа от персонални компютри. Технологията на работа с Инстудио дава възможност за по-добра организация на работата в ефира, за по-добра отчетност пред рекламодателите и за статистически анализ на процесите.

    Продукта се състои от четири отделни отделни програми работещи в мрежа, като различни работни места и те са. Ефирен модул (последна версия 1.2.25), Музикален селектор, Рекламен селектор и Мрежов модул.

Инстудио ® Лайт


    Идеята за създаването на олекотена версия на Инстудио се породи от необходимостта от евтин, лесен за употреба, и с всички необходиме атрибути радио софтуер. Това е Инстудио Лайт! Идeята е не само да направим такъв софтуер, но и заедно с вас да го доразвиваме и усъвършенстваме без да го усложняваме. За клиентите на проекта, всички нови версии са безплатни. Всички консултации по неговото ползване са безплатни.

    Инстудио Лайт автоматично сканира музиката на вашия компютър и коригира нивото на силата на звука на всички песни, като го изравнява автоматично при свирене в ефир. Открива и отрязва всички тишини на песните, като това ви освобождава от необходимостта да ги обработвате предварително. Разпознава автоматично с какво начало и край са песните (фейд, кът или други) и прави автоматична корекция както на входно изходните нива , така и на смесванията. Вие също можете в реално време да направите тези настройки няколко секунди преди началото на изсвирване на песен в ефир.

    Разполагате с възможност да импортирате плейлиста от селектора или рекламата, както и да наредите плейлиста в самата програма Инстудио Лайт. Разполагате и с Мини Селектор, с възможност за автоматично моментално пускане на песен в ефир, ако поставената песен не е намерена или е повредена. Това не е всичко! Изтеглете и разгледайте, приятно занимание.

e-mail: [email protected]
web-site: www.instudio.eu

Radio Station Manager
    Radio Station Manager е пакет от програми за автоматизиране на работата в радиостанции. Състои се от следните модули: Ефир, Мениджър, Настройки, Реклами, Новини, Отчети, Селектор, Селектор, +SDK.

    Radio Station Manager е пакет от програми за радио-автоматизация. Състои се от следните модули:
• Ефир - Служи за възпроизвеждане на предварително регистрирани звукови файлове на стандартна звукова карта. Позволява 3 режима на работа – автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. С цел по-голяма гъвкавост на управлението, независимо от режима на работа, водещия може да по всяко време да внася корекции в плейлистата, чрез вмъкване на паузи и добавяне или премахване на елементи. При работа с две звукови карти водещия има възможност по време на изпълнение на програмата да прави прослушване на всеки елемент от плейлиста, а също така и да прослуша и коригира смесването между елементите.
• Аудио мениджър - Осигурява базовите функционални възможности по регистрирането, управлението и администрирането на ефира и базата данни. Чрез този модул може да се регистрира изпълнение в ефир, да се коригират данните за него, да се изтриват или забраняват отделни елементи или групи от тях, осигурява извличането на подробна справка за всичко реално излъчено от ефирният модул, дава възможност за преглед и корекции на основните картотеки на системата.
• Настройки - Чрез този модул, администраторът на системата има възможност да настрои всички необходими глобални параметри, необходими за нормалната работа на системата. Позволява управление на базата с потребителите, техните права за достъп, задаване на цветовите схеми за отделните типове елементи, а също и дефиниране на типовете смесване.
• Реклами - Този модул е предназначен основно за управление на рекламите в системата. С негова помощ потребителя има възможност еднократно да опише начина на излъчване на всяка реклама и след това тя автоматично да се разпределя в плейлиста, където е необходимо. Описанието става по два изключително лесни начина в зависимост от това дали има или няма някаква периодична зависимост в графика за излъчване. Освен описание на датите и часовете, за всяка реклама се поддържат и редица други параметри, като глас на рекламата, отрасъл, рекламен блок, тип и др., с цел постигане на максимална ефективност на работа и недопускане на последователното излъчване на реклами със сходни параметри.
• Новини - Това е модул изцяло предназначен за използване от новинарския екип. Позволява лесно и бързо описание на новини, емисии, изпращането им в ефир само с натискането на един бутон, автоматична синхронизация между няколко такива модула работещи в мрежа.
• Справки - Този модул дава възможност за по-детайлен анализ на информацията свързана с всичко излъчено в ефир. С негова помощ потребителя има възможност да създаде сертификат за излъчена реклама, да направи класация на най-излъчваната музика за седмица, месец или година, да получи пълен списък на излъчената музика, да извлече статистически данни за предварително продаденото рекламно време до 1 година напред, да получи усреднени данни за стойността на минута реклама, а също и много други статистически данни и показатели на системата.
• Селектор - Модул “Селектор” е изцяло насочен към автоматичното подбиране на музика и съставяне на плейлисти. С негова помощ, потребителят има възможност предварително да подготви пълен плейлист включващ музика и реклами за следващите 24 или повече часа. Подбора на музиката става на базата на предварително подготвени шаблони, в който са описани желаните параметри на музиката за съответния час.
• RA Recorder - Модул за мониторинг на ефира. При избор на подходящ файлов формат и степен на компресия, позволява на 80GB хард диск да се направи пълен запис на ефира за период от 1 година. Може да работи независимо от RA System.

e-mail: [email protected]
web-site: www.parallel-bg.com

Studio Mixx


Studio Mixx - Професионален радио софтуер, ПловдивВръзки към софтуер за радио-автоматизация


Jazler - The new broadcast automation from Jazler Software
DRS 2006 - The radio automation software
ACI Media - Software for traffic, billing and yield management
AirTrafficControl - Robust, flexible, radio automation system, built by real broadcasters
Audion Labs - VoxPro - digital audio voice editor in news and control rooms
Audio Enhance - Advanced mp3 DJ software for broadcasting, webcasting or home DJ-ing
ADEC - Advanced Digital Entertainment Corp. - Automated Audio Broadcasting Software
Broadcast Data Consultants - Software Solutions For Radio Stations
Broadcast Software International - Affordable Digital Automation
AirMix Pro - Sound automation software for radio stations, shops, hotels, DJ's etc.
Burli Software - Powerful tools for demanding radio and TV newsrooms
Cakewalk - Family of Recording Software
Dalet Digital Media Systems
Digidesign - Home of Pro Tools
Digiton - Аппаратное и программное обеспечение для радиовещания
HotClock - Event scheduling ideas to life with HotClock
iMediaTouch - Broadcast Automation Software from OMT
MB Studio - Simple and powerful radio automation software
MegaMix - The Best Digital Audio Automation Software Suite Worldwide!
MixTime - Free Radio Automation Software
Music 1 - A Power Scheduling Tool for Music Radio
MusicMaster - the next generation in music scheduling technology
Natural Broadcast Systems - Traffic/Logging/Billing and Music-Scheduling software
OtsDJ - Powerful automated mixing, dynamics processing
Павел Аристов - Программы автоматизации радиовещания: Карт-машина, Logger, Deck
Power Gold - Advanced Music Scheduling Software
Pulsar 2000 - Software package for radio automationated
Radio 5 - Technology in broadcast automation for Radio and TV stations
Radio Assist - digital audio software
Raduga - Radio Station Automation Software Package
RCS Selector - Программы автоматизации радиовещания
RMSlive - Broadcasting automation software
ADS - автоматизации размещения рекламы на радио
Station Playlist Studio - Digital Audio Playback System for the Studio/DJ
TuneTracker - affordable radio automation software. Ideal for small commercial stations
Wicks Broadcast Solutions - Radio Broadcast Management Software Systems
Winjay - Quality radio automation software


Връзки към софтуер за аудио-обработка


Steinberg Media Technologies GmbH
Adobe® Audition™ - A professional audio editing environment
Goldwave - Digital Audio Editor For Windows
Multisequence - Remarkably flexible multitrack digital audio and video editing system
mp3 Converter - Audio Conversion Software, CD Ripper & CD Burner
MultitrackStudio - Audio/MIDI Multitrack Recording Software
n-Track Studio - Audio & MIDI Digital Multitrack Recorder
Sony Sound Forge - Professional digital audio editing software

Вижте още: Категория Music Software в Wikipedia