Радиочестотен спектър (30-30000 kHz)


    Разпределението на ползването на радиочестотния спектър В България се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията . Тя изготвя „Национален план за разпределение на радиочестотния спектър” на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване между тях. С този план се определя как да се използват честотите от 8.3 kHz до 3000 GHz между различните им ползватели. За удобство на нашите читатели, подреждаме в таблица някои от известните радиоуслуги, достъпни за прослушване.

Ниски честоти/Дълги вълни LF 30-300 kHz

Обхват за радиоразпръскване, морска и въздушна навигация, радиолюбителски връзки
Честота,kHz Предназначение Пояснение
137-537 Въздушна навигация (NDB) Ненасочени приводни радиостанции (навигационни радиофарове) за нуждите на авиацията.
135.7-137.8 Радиолюбители (2200 м)
148.5-283.5 Радиоразпръскване (ДВ) В обхвата на Дългите вълни в България е работил само един предавател - РПС Вакарел на честота 261 kHz от 1984 до 2014 г.
 

Средни честоти/вълни MF 300-3000 kHz

Обхват за радиоразпръскване, морска и въздушна навигация, радиолюбителски връзки
Честота,kHz Предназначение Пояснение
450-525 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването.
472-479 Радиолюбители (630 м)
526.5-1606.5 Радиоразпръскване (СВ) В обхвата на Средните вълни през 20-ти век в България действат много предаватели в цялата страна. Повечето са изключени през 2010-2013 г. Единственият останал действащ е в РПС Видин на честота 576 kHz.
1606.5-1625 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването.
1635-1800 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването.
1810-1850 Радиолюбители (160 м)
2045-2160 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването.
2173.5–2190.5 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването. Международни честоти при бедствие в море: 2182 и 2187.5 kHz.
2300-2495 Радиоразпръскване (120 м) Обхват за радиоразпръскване в тропическите страни (тропически диапазон). Не се използва в България.
2498-2502 Стандартни сигнали за честота и време (2500 kHz/120 м) Вписани в националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на практика не се използва в България.
 

Високи честоти/Къси вълни HF 3-30 MHz

Обхват за радиоразпръскване, морска и въздушна навигация, радиолюбителски връзки
Честота,kHz Предназначение Пояснение
3200-3400 Радиоразпръскване (90 м) Обхват за радиоразпръскване в тропическите страни (тропически диапазон). Не се използва в България.
3500-3800 Радиолюбители (80 м) Международнa радиолюбителска честота при бедствие: 3760 kHz
3950-4000 Радиоразпръскване (75 м) Обхват за радиоразпръскване в тропическите страни (тропически диапазон). Не се използва в България.
4000-4488 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването. Международни честоти при бедствие в море: 4125 и 4207.5 kHz.
4750-4995 Радиоразпръскване (60 м) Обхват за радиоразпръскване в тропическите страни (тропически диапазон). Не се използва в България.
4995-5005 Стандартни сигнали за честота и време (5000 kHz/60 м) Вписани в националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на практика не се използва в България.
5900-6200 Радиоразпръскване (КВ 49 м) В обхвата на Късите вълни в България работят предаватели в РПЦ Костинброд.
6200-6525 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването. Международни честоти при бедствие в море: 6215 и 6312 kHz.
7000-7200 Радиолюбители (40 м) Международнa радиолюбителска честота при бедствие: 7060 kHz
7200-7450 Радиоразпръскване (КВ 41 м) В обхвата на Късите вълни в България работят предаватели в РПЦ Костинброд.
8195-8815 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването. Международни честоти при бедствие в море: 8291 и 8414.5 kHz.
9400-9900 Радиоразпръскване (КВ 31 м) В обхвата на Късите вълни в България работят предаватели в РПЦ Костинброд.
9995-10005 Стандартни сигнали за честота и време (10000 kHz/30 м) Вписани в националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на практика не се използва в България.
10100-10150 Радиолюбители (30 м)
11600-12100 Радиоразпръскване (КВ 25 м) В обхвата на Късите вълни в България работят предаватели в РПЦ Костинброд.
12230-13200 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването. Международни честоти при бедствие в море: 12290 и 12577 kHz.
13570-13870 Радиоразпръскване (КВ 21 м) В обхвата на Късите вълни в България работят предаватели в РПЦ Костинброд.
14000-14350 Радиолюбители (20 м) Международнa радиолюбителска честота при бедствие: 14300 kHz
14990-15010 Стандартни сигнали за честота и време (15000 kHz/20 м) Вписани в националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на практика не се използва в България.
15100-15800 Радиоразпръскване (КВ 19 м) В обхвата на Късите вълни в България работят предаватели в РПЦ Костинброд.
16360-17410 Морска навигация (Navtex) Брегови радиостанции с навигационна и метеорологична информация за безопасността на корабоплаването. Международни честоти при бедствие в море: 16420 и 16804.5 kHz.
17480-17900 Радиоразпръскване (16 м) Обхват за радиоразпръскване на къси вълни. Не се използва в България.<
18068-18168 Радиолюбители (16 м) Международнa радиолюбителска честота при бедствие: 18160 kHz
18900-19020 Радиоразпръскване (15 м) Обхват за радиоразпръскване на къси вълни. Не се използва в България.<
19990-20010 Стандартни сигнали за честота и време (20000 kHz/15 м) Вписани в националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на практика не се използва в България.
21000-21450 Радиолюбители (15 м) Международнa радиолюбителска честота при бедствие: 21360 kHz
21450-21850 Радиоразпръскване (13 м) Обхват за радиоразпръскване на къси вълни. Не се използва в България.
24890-24990 Радиолюбители (12 м)
24990-25010 Стандартни сигнали за честота и време (25000 kHz/12 м) Вписани в националния план за разпределение на радиочестотния спектър, на практика не се използва в България.
25670-26100 Радиоразпръскване (11 м) Обхват за радиоразпръскване на къси вълни. Не се използва в България.
26965-27405 Гражданска радиовръзка (CB) Обхват за свободно използване като гражданска радиовръзка. Разпределен на 40 канала. Аварийна честота: 27.065 MHz (9-ти канал). По-подробно в Уикипедия .
28000-29700 Радиолюбители (10 м)
 

Вижте още:
Радиочестотен спектър - много високи и ултрависоки честоти (30-3000 MHz)
Радиослужби за въздушна и морска навигация на ДВ/СВ/КВ
Радиослужби за въздушна и морска навигация на УКВ
Как се разпространяват радиовълните
Повиквателен знак LZ