Радиочестотен спектър (30-3000 MHz)


    Много високите и ултрависоки честоти са радиовълни с честота от 30 до 300 МХц (МВЧ) и от 300 до 3000 МХц (УВЧ). Те имат дължина на вълната от 10 м до 1 м (метрови вълни), от 10 см до 1 см (дециметрови вълни) и често общо се наричат ултракъси вълни. Ултракъсите вълни се разпространяват до границата на пряката видимост и не се отразяват в атмосферата. Използват за обществено радиоразпръскване (FM радио и телевизия), мобилни услуги, служебни и любителски радиовръзки.

Много високи честоти/VHF 30-300 MHz

Обхват за радиоразпръскване, морска и въздушна навигация, радиолюбителски връзки
Честота,MHz Предназначение Пояснение
29.7-54 подвижна радиослужба 50 MHz
48-100 Телевизия (МВ-I) От 1954 до 2013 г. в метров обхват I излъчват основните ТВ предаватели в България. Обхватът бе разпределен на пет честотни ленти (от 1 до 5 канал).
50.05-50.2 Радиолюбители (6 м)
52-77 Спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност, Гражданска защита, Полиция, Cигнално охранителна дейност, Таксиметрови услуги, Обществен транспорт, Водоснабдяване и канализация
54-61 подвижна радиослужба 60 MHz
54-68 подвижна радиослужба 60 MHz
47-68 Този обхват се използва също за военни нужди, мобилни услуги и радиолюбителски цели.
65.8-74 Радиоразпръскване (УКВ) Българското радио излъчва своите програми в УКВ-OIRT обхвата от 1960 г. След 2008 г. радиоразпръскването преминава изцяло в обхвата 87.5-108 MHz.
68-74.8 подвижна радиослужба 80 MHz
75.2-77.7 подвижна радиослужба 80 MHz
77.8-84.6 подвижна радиослужба 80 MHz
84.6-85.0 подвижна радиослужба 80 MHz
85.8-87.5 подвижна радиослужба 80 MHz
87.5-108 Радиоразпръскване (УКВ) В обхвата на УКВ-FM се излъчват всички ефирни радиостанции в България.
108-117.975 Въздушна навигация Аварийна честота: 121.5 MHz
117.975-137 Въздушна навигация Аварийна честота: 121.5 MHz
141-172 Спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност, Гражданска защита, Полиция, Cигнално охранителна дейност, Таксиметрови услуги, Обществен транспорт, Водоснабдяване и канализация, Държавни, общински и частни служби
144-145 Спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност, Гражданска защита, Полиция, Cигнално охранителна дейност, Таксиметрови услуги, Обществен транспорт, Водоснабдяване и канализация, Държавни, общински и частни служби
144-146 Радиолюбители (2 м) Аварийни честоти: 145.025, 145.050, 145.625, 145.650 MHz
146-146.9 подвижна радиослужба 160 MHz
149.9-154.5 подвижна радиослужба 160 MHz
154.5-162.05 Морската подвижна служба 160 MHz Брегови станции Бургас Радио (LZL) и Варна Радио (LZW): 160.650-162.000 MHz. Аварийни честоти: 156.525 и 156.800 MHz
150.05-153 Мобилни услуги (Пейджър) През 1994-2004 г. обхватът се използва за пейджинг-услугите на Мобипейдж, Линк Пейджинг, Варна Пейдж и Скортел Пейджинг.
174-230 Радиоразпръскване (DAB) В България се планира излъчване на цифрово радио по стандарт DAB. Mетров oбхват III е разпределен на 41 честотни канала (от 5A до 13F).
174-230 Телевизия (МВ-II) От 1959 до 2013 г. в метров обхват II излъчват основните ТВ предаватели в България. Обхватът е разпределен на шест честотни канала (от 6 до 12 канал).
 

Ултрависоки честоти/UHF 300-3000 MHz

Обхват за телевивионно радиоразпръскване, мобилни услуги, морска и въздушна навигация, радиолюбителски връзки
Честота,MHz Предназначение Пояснение
380-400 Мобилни услуги (TETRA) Мрежи на мобилни оператори по стандарт TETRA.
406.1-430 подвижна радиослужба 420 MHz
410-430 Мобилни услуги (TETRA) Мрежи на мобилни оператори по стандарт TETRA.
430-440 Радиолюбители (70 см)
440-470 подвижна радиослужба 460 MHz
446-446.2 Гражданска радиовръзка (PMR) Обхват за свободно използване като гражданска радиовръзка. Разпределен на 8/16 канала. По-подробно в Уикипедия .
450-470 Мобилни услуги (TETRA) Мрежи на мобилни оператори по стандарт TETRA.
450-470 Мобилни услуги (NMT) През 1993-2008 г. обхватът се използва от мрежата на мобилния оператор Мобифон по стандарт NMT 450i.
470-694 Телевизия (ДМВ) В дециметровия обхват се излъчват всички ефирни телевизии в България, до 2013 г. аналогово, след това - цифрово по стандарт DVB-T. Обхватът е разпределен на 21 честотни ленти (от 21 до 48 канал).
694-862 Мобилни услуги (5G)
870-876 Мобилни услуги (TETRA) Мрежи на мобилни оператори по стандарт TETRA.
876-880 Мобилни услуги (GSM-R) Мобилна мрежа на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).
880-915 Мобилни услуги (2G/3G) Мрежи на мобилните оператори Виваком, А1 и Йеттел по стандарти GSM и UMTS.
915-921 Мобилни услуги (TETRA) Мрежи на мобилни оператори по стандарт TETRA.
921-925 Мобилни услуги (GSM-R) Мобилна мрежа на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).
925-960 Мобилни услуги (2G/3G) Мрежи на мобилните оператори Виваком, А1 и Йеттел по стандарти GSM и UMTS.
1452-1492 Радиоразпръскване (DAB) В България се планира излъчване на цифрово радио по стандарт DAB. Обхват L-Band е разпределен на 23 честотни канала (от LA до LW).
1700-1900 Мобилни услуги (4G) Мрежи на мобилните оператори Булсатком, Виваком, Макстелеком и А1, Йеттел по стандарти LTE и WiMAX.
1900-2200 Мобилни услуги (3G) Мрежи на мобилните оператори Виваком, А1 и Йеттел по стандарт UMTS.
1240-1300 Радиолюбители (23 см)
2300-2450 Радиолюбители (13 см)
3500-3600 Мобилни услуги (5G) Мрежа на мобилен оператор Йеттел
3600-3700 Мобилни услуги (5G) Мрежа на мобилен оператор А1
3700-3800 Мобилни услуги (5G) Мрежа на мобилен оператор Виваком
 

Вижте още:
Радиочестотен спектър - ниски, средни, високи честоти (30-30000 kHz)
Радиослужби за въздушна и морска навигация на ДВ/СВ/КВ
Радиослужби за въздушна и морска навигация на УКВ
Как се разпространяват радиовълните
Повиквателен знак LZ