CODE HEALTH TV е български телевизионен канал на здравна тематика, основан през 2021 година. Спорт, балансирано хранене, медитация, йога и всичко за здравословния начин на живот. Дискусионни студиa по глобални и регионални здравни теми с гост специалисти , това са само част от темите, които обсъждат популярните водещи на телевизията. Не е достатъчно само да създадеш продукт, който да пуснеш на пазара, той трябва да е точен и ясен, базиран на факти и най-важното с доказани истини. Във време на световна пандемия и задълбочаващи се проблеми със здравното и психическо състояние на хората, нуждата от конкретика, правдиво обяснение на фактите и предоставяне на адекватни методи за лечение е особено осезаема. Световната здравна организация /СЗО/ дава едно ясно и изчерпателно определение на здравето: „Състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.“ Поддържането и повишаването му се постига чрез различна комбинация от физическо, умствено и социално благосъстояние и благоденствие, т.нар. „триъгълник на здравето“. Това е и основата, която е залегнала в концепцията на телевизионните предавания на медията.


София 1407, бул. „Джеймс Баучър“ 100
тел. +359 876 444 414
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: www.codehealth.bg

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Гледай на живо H.264/MPEG-4 AVC
 
Сателитно и кабелно разпространение
Излъчване по кабел (регион) Доставчик
България Сателитно и кабелно разпространение на национално ниво