Хармония TV (HTV) е християнска телевизия, която е част от видението на Евангелска Църква на вяра – Емануил, град Пловдив. Идеята за телевизия се ражда през 1994 година, но поради финансови причини, липса на опит и сграда, този проект бе невъзможно да се осъществи.

лед установяването на Евангелската църква в собствена сграда през 2004 година, започва планирането за изграждане на TV студио и първите опити да се създава телевизионна продукция.След години на усърдна работа, през 2012 година, студиото е вече факт и започва да функционира. Екип от млади и ентуасизирани хора, вече доброволно работят в новопостроеното студио. Нашата визия е Хармония TV (HTV) да достигне всички слоеве на обществото – от децата до най-възрастните.

Без да претендираме за национална християнска телевизия, Хармония TV е отворена към обществото и желае да достигне до всеки дом в България, независимо от пол, етнос и религиозна принадлежност. HTV стартира като Интернет телевизия и има планове за в бъдеще да се излъчва от сателит.


Пловдив 4003, ул. „Св. Иван Рилски“ 16
тел. +359 32 968649
електронна поща: [email protected]
уеб-сайт: www.htv.bg

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Гледай на живо H.264/MPEG-4 AVC