Радио и телевизия на български език в Румъния


Радио Румъния Тимишоара / Rádio Rumanija Timišvár    Радиопрограмата на банатски български език по Radio România Timișoara се излъчва от 18 февруари 1990 г. Предаванията са всяка неделя от 19:00 часа на 630 kHz средни вълни с покритие на цялата област Банат. Редактор: Николета Чокани (Nicoleta Ciocani). Записи на предаванията се публикуват на сайта на Съюза на Банатските българи .Телевизия Румъния Тимишоара / TVR Timišvár    Телевизионната програма „Zuvota na Balgarete“ (Животът на българите) на банатски български език по TVR Timișoara се излъчва един път месечно в петък от 19:30 ч. с повторение по националния канал TVR3 във вторник от 12:40 ч. Редактор: Николета Чокани (Nicoleta Ciocani).

Арад / Arád    Телевизионно предаване на банатски български (Predávanji na bulgarsći-palćensći jazić) се излъчва от 1990 до 2008 г. по TV Arad. Емисиите са два пъти месечно - в събота от 12:00 до 12:20 ч. ефирно на 29 канал. Редактор: Петър Ранков (Perku Ránkov).

    Телевизионното предаване на банатски български език (Emisija na banátsći bulgarsći jazić) има от 2009 до 2017 г. по WestTV Regional. Емисиите са в четвъртък от 14:30 ч. с повторения в събота и неделя. Предаванията отразяват живота на банатските българи с кореспонденции от населените места Стар Бешенов, Винга, Брещя и др. Редактор: Марийка Хайлемас (Marijka Hajlemás).


Телеорман - Александрия, Турну Магуреле

    Предавания на български език се излъчват по няколко местни радиостанции в окръг Телеорман, южна Румъния - Radio Semnal на 103.3 MHz в град Александрия с водещ Флорика Попеску; Radio Sud на 100.6 MHz в Турну Магуреле; Radio Meridian на 95.9 MHz в Рошиори де Веде с водещ Марилена Панайотов.


Вижте още:


История на „Радио Румъния“ на български език от Букурещ