Club FM е релативно ново градско радио, кое можете да го слушате на фреквенцијата 103.4 во Скопје. Идејата на радиото е да го поттикне културниот прогрес, со цел да се доближат новите музички текови до животните навики и сваќања на младите луѓе.

Тргнувајки од постојаниот развој и надоградба на модерната музика, во ова радио са опфатени речиси сите правци во електронската музика како и нејзиниот хронолошки надоградувачки пат.


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ 20
  тел. +389 2 3290 353, 3290 354
  факс +389 2 3290 355
  e-mail: [email protected]
  web-site: www.clubfm.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 103.4 Средно Водно,