Радио Скај е радиостаница на локално ниво во Скопје.


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, ул. „Народен Фронт“ 17-4
  тел. +389 2 3132065
  web-site: www.skyradio.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје 102.5 Средно Водно,