Нов урбан звук во Скопскиот етер!


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, ул. „Никола Парапунов“ 41
  тел. +389 2 3226 990
  e-mail: [email protected]
  web-site: www.urbanfm.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје   90.8 Средно Водно, 500 W,