Телевизија Нова - КумановоКуманово 1300, ул. Кирил и Методиј бб
тел. +389 031/ 424 344, 417 656, 418 580, 418 581, 418 582
e-mail: [email protected], [email protected]
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Куманово 506
(25)
Стари Лозја