Скај Радио Плус - Берово„Скај Радио Плус“ е локално радио од информативен, едукативен и забавен карактер. Неговата чујност е во општини Берово и Пехчево.


  Реп. Сев. Македонија 2330 Берово, ул. „Вељко Влаховиќ“ 19
  тел. +389 33 470036, 78 446158
  e-mail: [email protected]

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Берово 101.0 ул. Вељко Влаховиќ 19