Телевизии во Будинарци

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 43 МРТ 1 Будинарци, (приема од Буковиќ)
 46 RTM 2 Будинарци, (приема од Буковиќ)
 


 

Репетитор Будинарци


Географски координати: 22°46'36"E / 41°45'35"N, надморска височина (кота терен): 800 м.